Valitse sivu

Yli 13 000 paria päätyy joka vuosi eroon. Jokainen ero on erilainen: toiset yllättävät, toiset ovat pitkän harkinnan tuloksia. Joissakin tarvitaan ulkopuolista apua, joissain riidellään, joissain sovitaan.

Siirry suoraan kyselyyn tästä!

Miehille ero tutkimusten mukaan tulee naisia useammin yllätyksenä, ja he tekevät harvemmin aloitteet avioerosta. Ero on elämässä kriisi, jonka aikana niin sosiaaliset suhteet, jaksaminen, mahdollisuus toteuttaa isyyttä kuin hyvinvointikin ovat vaakalaudalla. Miehet etsivät keinoja kriisistä selviytymiseen, mutta tietoa siitä, miten he kriisinsä kokevat ja millaista apua he kokevat tarvitsevansa on toistaiseksi ollut liian vähän tarjolla.

Miessakit ry on käynnistänyt selvitystyön, jossa kerätään eron kokeneilta miehiltä sekä heitä auttaneilta ammattilaisilta ja vapaaehtoisilta tietoa miesten kokemuksista erosta ja eroauttamisesta, sekä siitä, millaista tukea eron yhteydessä tarvittaisiin (tästä kyselyyn). Kyselyyn voi vastata 11.4.-31.8.2022.

Kyselyn tarkoituksena on nostaa esiin miesten erokokemusten mieserityisiä piirteitä ja antaa välineitä heidän eroauttamisensa kehittämiseen. Kyselyn tulokset tullaan julkaisemaan vuoden 2023 alussa Miessakkien raporttisarjassa.

Miessakkien Erosta Elossa -toiminnassa on tavattu vuodesta 2005 tuhansia eromiehiä joka puolelta Suomea. Erosta Elossa -työllä on toimipisteet Helsingissä, Lahdessa, Tampereella ja Oulussa, minkä lisäksi eroryhmiä ja vertaistukitoimintaa järjestetään vuosittain kymmenillä paikkakunnilla.

Erosta Elossa tarjoaa keskusteluapua, neuvontaa ja ohjattua eroryhmätoimintaa eron kokeneille tai sitä harkitseville miehille. Toiminnassa tarjotaan myös verkkovälitteistä apua. Apu on luottamuksellista ja maksutonta.

Lisätietoa

Kari Vilkko
vastaava erotyöntekijä
044 751 1341 | kari.vilkko@miessakit.fi

Joonas Kekkonen
kehittämis- ja koulutuspäällikkö
044 751 1331 | joonas.kekkonen@miessakit.fi

Kysely: https://zef.fi/s/jkqo0v1h/

Miessakit ry. Miesten tueksi. Kaikkien hyväksi.