Valitse sivu

STEA:n avustuspäätöksen mukaisesti Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi -toiminta ei jatku enää vuonna 2023. Keskeisenä syynä oli se, ettei toiminta tavoittanut riittävästi osallistujia.

Vieraasta Veljeksi -mentoritoiminta on reilun viiden vuoden aikana yhdistänyt yli 140 eri taustoista tulevaa vapaaehtoista, jotka ovat tutustuneet ja etsineet maahanmuuttajamiehille heidän koulutustaan vastaavaa työtä Suomesta. Samalla on syntynyt ainutlaatuinen verkosto, jossa mukana olleet ja olevat ovat tehneet ja kokeneet monenlaista. Valtaosa kokemuksista ja tuloksista on ollut myönteisiä, mutta matkan varrelle mahtuu myös epäonnistumisia. Vieraasta Veljeksi -verkkokurssia vilkaisemalla voi tutustua toimintaan ja siinä mukana olleisiin.

Maahanmuuttajamiesten tavoittaminen on vuoden 2020 keväällä alkaneen koronapandemian aikana ollut vaikeaa kaikille maahanmuuttajamiestyötä tekeville järjestöille. Vapaaehtoisuuteen ja sosiaalisiin kontakteihin perustuvaa Vieraasta Veljeksi -toimintaa ei ole ollut mahdollista pyörittää mielekkäällä tavalla sen enempää osallistujien kuin järjestäjänkään näkökulmasta. Tätä taustaa vasten rahoituksen loppuminen on ymmärrettävää, joskin tänä vuonna voidaan jälleen elätellä toiveita paluusta pandemiaa edeltäneiden kaltaisiin olosuhteisiin.

Viime vuonna haettiin ennätysmäärä työperusteisia oleskelulupia Suomeen. Tänne ulkomailta töihin tulevat ihmiset eivät olisi Vieraasta Veljeksi -toiminnan piirissä, mutta Suomessa on paljon tänne muista syistä tulleita tai tulevia miehiä, jotka hyötyisivät suomalaisista kontakteista ja näkökulmasta suomalaiseen työelämään. ”Kaksisuuntainen kotoutuminen” on kiinnostanut myös suomalaisia vapaaehtoisia ja tukihenkilötoiminnassa olemme yrittäneet tavoittaa maahanmuuttajamiehistä myös heitä, joilla on ollut yksinkertaisesti halu tutustua suomalaisiin.

Otsikon kanssa nimeltään yhteneväisen runokokoelman kirjoittanut Pentti Saarikoski työsti erityisesti käännöstekstejä omalla tyylillään. Hänen käännöksissään alkuperäinen kirjoitus oli usein lähtökohta, jota soveltaa. Vieraasta Veljeksi -toiminta on vastaavasti pyrkinyt luomaan lähtökohtia, joista osallistujat ovat voineet muodostaa oman prosessinsa. Kulttuureista riippumaton keskinäisen välittämisen ja yhteisen tekemisen eetos on jotakin, minkä välittämisessä on ollut arvokasta olla mukana.

Heikki Parviainen
koordinaattori
Vieraasta Veljeksi | Miessakit ry

P.S. Käy tutustumassa juuri julkaistuun Vieraasta Veljeksi -verkkokurssiin Hyvä kysymys -palvelussa!