Valitse sivu

”Kaikkien mahdollisten kanssa olen koettanut puhua, mutta vasta nyt on otettu tosissaan ja kunnioitettu.”

Kun miehet ottavat Miessakkeihin yhteyttä elämänkriisiensä keskellä, monet heistä kertovat pitkään jatkuneista ongelmistaan. Miehet ovat usein kokeneet, ettei heitä ole kuultu tai kuunneltu. Ongelmia on voitu heidän mielestään vähätellä tai puhua aivan eri asiasta kuin se mihin he ovat yrittäneet apua hakea. Miehet ovat kokeneet jäävänsä ulkopuolisiksi ja avun hakeminen on jätetty kesken, joten ongelmat ovat päässeet pahenemaan.

Näin ei tarvitsisi olla.

Osaava työyhteisö osaa ottaa monenlaisia asiakkaita vastaan, mutta ymmärtää erityistarpeet ja toimivimmat työtavat. Eräs oma avunhakijaryhmänsä ovat miehet. Siinä, mitä ongelmia heillä on, miten he niihin suhtautuvat ja miten he hakevat niihin apua – tässä kaikessa on miehille ominaiset piirteensä. Kun tämä mieserityisyys tunnistetaan ja siihen osataan reagoida, saadaan aikaan parempia asiakaskohtaamisia, saadaan miehet paremmin asiakkaiksi ja heidän auttamisensa on tehokkaampaa. Myös työntekijät hyötyvät miesosaamisesta, kun miesasiakkaiden kohtaaminen muuttuu osaamisen myötä ymmärrettävämmäksi, arvattavammaksi ja helpommaksi.

Jokainen työyhteisö voi etsiä näitä keinoja parantaa miesten kohtaamista itse. Jo mieserityisten ongelmien ja miesten avunhakemistapojen erityispiirteiden havaitseminen voi käynnistää tärkeitä pohdintoja työyhteisössä.

Ammatillista osaamista mieserityisyyden osalta voi saada myös Miessakeista. Miessakit ry käynnistää jälleen elokuussa 2022 sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä muille miesten kanssa työskenteleville suunnatun Miestyön koulutusohjelman. Kevääseen 2023 jatkuva ohjelma sisältää kymmenen opintopäivää ja välitehtäviä. Koulutusohjelman aikana saadaan tietoa mieserityisistä ongelmista, kouluttaudutaan tunnistamaan mieserityisiä piirteitä avunhakemisessa, opitaan markkinoimaan palveluita tehokkaasti miehille ja saadaan apua oman miehiä kohtaavan työn kehittämiseen.

Miestyön koulutusohjelman ilmoittautuminen on käynnissä ja mukaan otetaan korkeintaan 16 opiskelijaa.

Miessakit ry tarjoaa myös muita koulutuksellisia kokonaisuuksia kuten asiantuntijaluentoja teemoitetuista aiheista sekä työyhteisöille myytäviä interventiopaketteja, joilla pyritään nostamaan esiin keinoja miesten palveluihin saamisen, niihin kiinnittämisen kuin kohtaamisenkin parantamiseen.

Joonas Kekkonen
kehittämis- ja koulutuspäällikkö
Miestyön Osaamiskeskus | Miessakit ry