Valitse sivu

Valtaosa vanhemmista kykenee erotilanteessa sopimaan keskenään lastensa huollosta ja tapaamisoikeudesta. Osa vanhempien välisistä konflikteista on kuitenkin niin hankalia, että lapsen asiat ratkaistaan lopulta oikeudenkäynnissä.

Sosiaalitoimistossa ja tuomioistuimissa on sovittelua koskevia palveluja niille vanhemmille, jotka eivät pääse sopimukseen. Vuonna 2020 tehtiin yhteensä 1181 selvitystä tuomioistuinkäsittelyä varten.

Lapsenhuoltolain uudistus hyväksyttiin eduskunnassa vuonna 2019. Samalla edellytettiin, että tuomioistuinkäsittelyn tarvitseman olosuhdeselvityksen tekemiseen annetaan valtakunnallista ohjeistusta ja koulutusta. Tästä syystä THL on juuri julkaissut sosiaalilautakunnille tarkoitetun oppaan olosuhteiden selvitykseen lapsen huoltajuutta koskevissa asioissa.

Lapsia koskevissa sosiaaliviranomaisten ja tuomioistuinten menettelyissä ja ratkaisuissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Sosiaalilautakunnan selvityksen tarkoitus on antaa tuomioistuimelle sen tarvitsemia tietoja lapsen edun arvioimiseksi. Siksi selvitystyötä koskevassa oppaassa annetaan myös ohjeita ja keinoja lapsen osallisuuden vahvistamiseen. Lisäksi se tarjoaa keinoja eri ikäisten lasten mielipiteen mahdollisimman hienovaraiseen selvittämiseen.

Linkki oppaaseen Julkarissa
Uutinen aiheesta THL:n sivuilla