Valitse sivu

Miessakit ry on antanut eduskunnan lakivaliokunnan pyynnöstä tuoreen lausunnon: Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 132/2021)

”Miessakit ry kiittää eduskunnan lakivaliokuntaa lausuntopyynnöstä. Kannatamme voimassa olevien äitiys- ja isyyslakien yhdistämistä vanhemmuuslaiksi esitetyssä muodossa. Esitys vahvistaa isien ja äitien vanhemmuutta ja lapsen oikeutta molempiin vanhempiinsa, ja suojaa siten lapsen etua YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa edellytetyllä tavalla. Esitys virtaviivaistaa ja järkeistää vanhemmuuden tunnustamis- ja vahvistamiskäytäntöjä.

Ennakolliseen tunnustamiseen liittyvän 30 päivän varoaikasäännöksen poistaminen on perusteltu muutos. Näin isyyden/äiteyden vahvistamisessa ei tule viiveitä ja lapselle varmistuu nopeasti kaksi oikeudellista vanhempaa (mikä huoltajuuden vahvistumisen lisäksi helpottaa muun muassa nimenantoa ja matkustusasiakirjojen myöntämistä).”

Lue lausunto kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Miessakkien vuosien varrella antamat lausunnot löytyvät koottuna Lausunnot-sivuilta.