Valitse sivu

Miessakit nosti Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa esiin miesten kokemat hyvinvoinnin haasteet ja niihin vastaamisen tärkeyden. Toiminnanjohtaja Tomi Timperin kirjoitus syntyi jatkeena lehden aiempaan pääkirjoitukseen, jossa käsiteltiin huolta siitä, ettei miesten pahaa oloa osata hoitaa.

”Yhteiskuntamme ydinarvoja on, että kaikista ihmisistä pidetään huolta. Tässä onnistutaan, kun huomioidaan sukupuolille yhteiset ja erityiset hyvinvointinäkökulmat.

Miehiä tuettaessa on hyvä tunnistaa, millä tavalla sukupuoli ja sosiokulttuuriset tekijät vaikuttavat miehiin. Miehistä on moneksi, eikä ole olemassa vain yhtä koettua mieheyttä. On kuitenkin havaittavissa yhtäläisyyksiä siinä, miten juuri miehet ilmaisevat tuntemuksiaan tai mitkä tuen muodot vetoavat nimenomaan miehiin. Tämä niin sanottu mieserityinen lähestymistapa vaikuttaa myönteisesti sekä miesten avun hakemiseen että tarjotun avun laatuun ja tuloksellisuuteen.”

Kirjoitus Helsingin Sanomien verkkosivuilla.