Valitse sivu

Miessakit ry toteuttaa 1.-31.10.2021 HYVÄT MIEHET -kampanjan. Tavoitteena on nostaa esille ja arvostaa miesten hyvyyttä ja hyviä tekoja.

Naiset ja miehet ovat hyviä ja tahtovat lähtökohtaisesti hyvää toisilleen. On kuitenkin niin, että erityisesti miesten hyvyys ja hyvät teot ovat viime aikoina jääneet vähälle huomiolle. Välillä jopa haastetaan sitä, onko mieheys itsessään negatiivista ja tuhoavaa. Me kaikki tiedämme sisimmässämme, ettei näin ole. Mutta itsestäänselvyyksiäkin on aika ajoin tärkeä nostaa esille. Huomioimalla miesten hyviä tekoja arvostamme heitä, huolehdimme heidän hyvinvoinnistaan ja syvennämme meidän kaikkien ymmärrystä hyvyyden merkityksestä. Näin voidaan myös vähentää negatiivista vastakkainasettelua ja vahvistaa sukupuolten välistä kunnioittavaa kumppanuutta.

Kansalaisia, yhteisöjä ja yrityksiä pyydetään osallistumaan HYVÄT MIEHET -kampanjaan kertomalla esimerkkejä miesten hyvistä teoista. Kertomukset voivat olla lyhyitä huomioita tai pitkiä tarinoita, valokuvia, ja myös ääni- tai videotallenteita. Kertomukset toimitetaan osoitteeseen kertomukset@hyvatmiehet.fi.

HYVÄT MIEHET -kampanjasta vastaa Miessakit ry, jonka tehtävä on vahvistaa miesten hyvinvointia ja tukea siten myös sukupuolten välistä kumppanuutta. Yhdistys tuo esille hyvinvoivan mieheyden merkitystä miehille itselleen, heidän läheisilleen ja yhteiselle hyvälle.

Lisätietoja

Tomi Timperi | toiminnanjohtaja | Miessakit ry
www.hyvatmiehet.fi | tomi.timperi@miessakit.fi | +358 50 588 1687