Valitse sivu

MASIn ohjattu vertaisryhmä isille masennusoireiden kohtaamiseen aloittaa lokakuussa etänä.

Ryhmään voivat hakeutua isät, jotka kokevat toimintakykynsä olevan kovilla ja oman jaksaminensa ”kortilla”. Maksuttomaan ryhmään osallistuminen tukee elämänhallinnan säilyttämistä ja lisää hyvinvointia. Työskentely jäsentää omaa elämäntilannetta, antaa keinoja oman toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä isyyden haasteisiin osallistujien omista lähtökohdista. Toisten kokemusten kuuleminen ja omien tuntemusten sanoittaminen antaa perspektiiviä omaan isyyteen.

MASI ylläpitää isien toimintakykyä ja edistää heidän hyvinvointiaan perheissä, joissa jommallakummalla vanhemmista on masennusta tai siihen viittaavaa oireilua.

Palautetta aiemmista ryhmistä:

– ”Helpottanut omaa käyttäytymistä lasten kanssa.”

– ”Olen pystynyt tarkastelemaan omaa isyyttäni uudella tavalla ja soveltamaan käytännön arjessa saamiani vinkkejä isänä olemisesta ja itseensä uskomisesta.”

– ”Parempi ote, ei ahdista niin paljon.”

Kenelle:
Isät, joita masennusoireet koskevat oman tai läheisen kokemuksen kautta.

Aika ja paikka:
Kokoontumiset tiistaisin 5.10.–16.11. klo 17.00–19.00.

Ryhmä toteutetaan verkossa etänä Teams-kokouksina.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen