Valitse sivu

Mies-, isä- ja poikatyön verkostossa päästiin keväällä paneutumaan nuorten miesten kuulumisiin armeijassa, kun kokoukseen saatiin asiantuntijavieraaksi Puolustusvoimien sosiaalipäällikkö Hannu Maijanen. Esityksessä paneuduttiin varusmiesten vointiin tilastojen perusteella ja myös näiltä suoraan kuultuna.

Koronan kuluttamat

Varusmiesten arki ja jaksaminen on ollut koetuksella koronan keskellä. Tartuntamääriä on pitkin kevättä saatu pidettyä kurissa poikkeusjärjestelyillä, mutta ne ovat myös aiheuttaneet rasitusta. Pitkät kiinniolot kuluttavat, urheilumahdollisuudet ovat olleet rajoitettuja ja epävarmat tulevaisuuden näkymät sekä huoli läheisten hyvinvoinnista on kuormittanut kasarmeilla.

Vastapainona kantahenkilökunnan toimintaan ja koulutukseen on panostettu, jotta nämä pystyvät vastaamaan nouseviin haasteisiin. Toimintakykyä tuettaessa pyritäänkin satsaamaan paitsi fyysiseen, myös sosiaaliseen ja psyykkiseen puoleen. Monipuolisen tuen merkitys näkyy jo siinä, että fyysisen puolen ongelmat muodostavat alle 50 % keskeyttämisperusteista. Erityisesti panostetaan muun muassa ryhmiä vetävien varusmiesjohtajien kouluttamiseen, ovathan he lähimpänä oleva kontakti, jolta varusmiehet voivat hakea tukea ja ohjautua tarvittaessa eteenpäin. Jatkossakin on myös hyvä kuulla varusmiesten omia näkemyksiä tukea kehitettäessä, jotta venyvissäkin poikkeusoloissa palvelusarki kulkisi mahdollisimman hyvin.

Esitys muistutti siitä, kuinka normaalista elämästä eristyksissä ollessa jaksaminen on usein koetuksella ja kriisit erityisen kuluttavia. Korona on uniikki poikkeustila, mutta asevelvollisuutta suorittaessa kuormitusta aiheuttavat myös muut, arkisemmatkin huolet. Matalalla kynnyksellä tarjolla olevaan tukeen panostaminen on varmasti erittäin arvokasta paitsi pandemian keskellä myös normaalioloissa.

Kyvyt käyttöön

Puolustusvoimien kuulumiset tarjoavat miestyön kentän toimijoille aina läpileikkaavaa tietoa ikäluokan voinnista ja muun muassa syrjäytymisriskien vahvuudesta. Etenkin palveluksesta vapautuksen saaneet nuoret voivat olla vapautuksen syystä riippuen keskimääräistä korkeammassa alttiudessa syrjäytyä. Kutsuntavaiheessa onkin tärkeä hetki panostaa nuorten miesten kohtaamiseen ja kuulemiseen, jotta kaikkia osattaisiin tukea heille luontevaan suuntaan. Samalla myös saataisiin otettua koppia varhaisessa vaiheessa mahdollisesti syrjäytymisriskissä olevista, ennen kuin kierre ajan myötä käy hankalammaksi pysäyttää.

Nuorille on hyvä olla tarjolla tietoa ja ohjausta, kun he miettivät vaihtoehtojaan kutsuntojen lähestyessä, etenkin jos taustalla on omia traumoja tai painolasteja. Vuosien varrella kutsuntojen yhteydessä onkin toteutettu syrjäytymistä ehkäiseviä hankkeita ja pysyvämpääkin toimintaa. Resursseja tähän ei kuitenkaan ole koskaan liikaa, jotta tuen saaminen varmistettaisiin, etenkin asuinalueesta riippumatta.

Verkostossa keskusteltiin myös siitä, kuinka palveluksen suorittamiseen olisi hyvä tarjota monipuolisesti mahdollisuuksia, jotta nuoret voivat hyödyntää kykyjään. Muun muassa Helsingin Sanomat kirjoitti, kuinka sotilastiedustelussa haasteena on nostettu esiin, että eräät parhaista tietotekniikka-alan syväosaajista ovat siviilipalvelusmiehiä tai heidät on vapautettu rauhanaikaisesta palveluksesta. Esimerkiksi erilaiset palveluskelpoisuusluokat tarjoavat jo liikkumavaraa ja niitä voisi kehittää tulevaisuudessa entisestään monipuolisemmiksi. Haasteeseen voi myös vastata panostamalla siihen, että mahdollisimman monet kokevat palveluksen suorittamisen itselle houkuttelevaksi, toimivaksi ja mielekkääksi kokemukseksi. Tämä kokemus syntyy monista pienistä ja suuremmistakin palasista, joista toimintakyvyn tukeen monipuolisesti satsaaminen on yksi keskeisimmistä ja maksaa itsensä varmasti takaisin.

Ismo Pitkänen
järjestösihteeri
Miessakit ry

Blogi pohjautuu Mies-, isä- ja poikatyön verkoston keskusteluihin. Verkosto kerää yhteen toimijoita moninaisista eri taustoista teemoiteltuihin tapaamisiin, joissa tavoitteena on jakaa asiantuntemusta ja kehittää yhteistyössä suomalaisen miestyön kentän tilannetta.