Valitse sivu

Jyväskylän Yliopistolla on valmistunut gradu-tutkimus, joka on toteutettu yhteistyössä Miessakkien MASI-hankkeen kanssa. Isähaastatteluiden pohjalta työstetyssä tutkimuksessa selvitettiin masennusoireisten isien kokemuksia omasta isyydestään.

”Isien masennusta on tutkittu äidin masennukseen verrattuna vähän. Erityisesti syvällinen ymmärrys isien masennusoireilusta ja sen aikaisesta isyydestä on vähäistä. Isyyden kokemuksien lisäksi tässä tutkimuksessa selvitetään masennusoireisten isien voimavaratekijöitä. Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on tuottaa tietoa masennusoireisten isien perhe-elämän ja arjen haasteista sekä toisaalta isien voimavaroista ja eteenpäin vievistä voimista.

Tulosten perusteella masennusoireisten miesten isyys koostuu niin isyyden myönteisistä että haasteellisista puolista, isyyden suhteesta äitiyteen sekä isän masennusoireilusta perheessä. Voimavaratekijöiksi voidaan puolestaan nimetä isien sosiaaliset tukiverkostot, isyys, arjen mielekkyys sekä kokonaisvaltainen ymmärrys tilanteesta. Tuloksista voidaan päätellä, että isyys on masennusoireisille isille sekä haaste että voimavara. Isän onnistumiset ja hyvä suhde lapseen kannattelevat isyyttä, kun taas vaikea suhde lapsen äitiin, oma jaksamattomuus, kielteiset kokemukset omasta isästä sekä koetut isyyden vaatimukset ovat isyyden haasteena.”

Tutkimus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76039