Valitse sivu

Aleksi Herranen haastatteli AMK-lopputyössään isätyön ammattilaisia heidän näkemyksistään isätyön tilasta terveydenhuollon palveluissa. Ammattilaiset näkivät tilanteen yhä hyvin äitikeskeisenä. Isätyön juurtumista estävinä tekijöinä esiin nousivat vähäiset resurssit, isätyökokeiluiden työntekijäsidonnaisuus ja se, että isät yhäkin ajattelevat palveluiden olevan äideille suunnattuja.

Herranen nostaa esiin aiempien jo hyväksi havaittujen mallien hyödyntämisen tärkeyden isätyössä turhan työn välttämiseksi. Hän myös peräänkuuluttaa suosituksia isätoiminnan järjestämisestä sekä tutkimusta siitä, minkälainen tahto eri kunnilla ja organisaatiolla on isyyden tukemiseen, ja kuinka valmiita kuntapäättäjät ovat vakiinnuttamaan toimintaa perheille tarjottuihin palveluihin.

Lopputyö on luettavissa osoitteessa: https://www.theseus.fi/handle/10024/498068