Valitse sivu

Demokratian ja itsenäisen Suomen ydinajatus on aina ollut kansalaisten äänen tasapuolisessa kuuntelussa. Tilastokeskuksen tietojen ja Vaalitutkimus -konsortion mukaan täysi-ikäisten miesten äänestysaktiivisuus on kuitenkin ollut kuntavaaleissa naisten aktivisuutta alhaisempaa vuodesta 1984 lähtien.

#Nytonteidänvuoronne-kampanja paneutuu tähän ilmiöön. Nimensä kampanja sai sen videoissa ja some-sisällöissä esiintyviltä sotaveteraaneilta, jotka muistuttavat, että nyt on meidän muiden vuoro tehdä osamme demokratian tukemiseksi. Lisäksi ehdokkaat kautta puoluerajojen kertovat, miksi äänestämisellä on väliä.

Äänestäminen on paitsi vaikuttamista myös kuulluksi tulemista. Mahdollisuuteen kannattaa tarttua, jotta myös usein katveeseen jäävien näkökannat pääsevät esiin. Alhaisempi äänestysaktiivisuus liittyy sukupuolen lisäksi tilastotietojen mukaan matalaan koulutusasteeseen, nuoreen ikään ja esimerkiksi työttömyyteen.

Kampanjaa ovat Sosped-säätiön Feeniks-hankkeen kanssa järjestämässä Miessakit ry, Sotaveteraaniliitto, Rauhanturvaajaliitto sekä Humak-korkeakoulun ja Into Kustannuksen Omakehu-hanke.

Lisätietoja kampanjasta