Valitse sivu

Helsingin kaupunki on koonnut lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön tehostamiseksi oman työryhmänsä. Mukana työryhmän moninaisten asiantuntija- ja yhteistyötahojen joukossa myös Miessakit ja Lyömätön Linja.

”Työryhmä tekee esityksiä lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevistä toimenpiteistä, viestinnästä ja koulutuksesta. Ryhmä myös seuraa lähisuhdeväkivallan rikoslukumäärän kehitystä. Työryhmä myös selvittää minkälaista työtä pääkaupunkiseudun muissa kunnissa tehdään ja edistää yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien kanssa.

Ensimmäisenä toimintavuotena työryhmässä kuvataan lähisuhdeväkivallan nykytilanne Helsingissä; mitä ilmiö pitää sisällään, minkälaisia verkostoja on jo olemassa ja miltä lähisuhdeväkivalta ja tukipalvelut näyttävät kuntalaisten näkökulmasta. Kaupungissa tehdään toimintaympäristöanalyysi, joka on tarkoitus koota ja julkaista digitaaliselle alustalle. Keskeiseksi teemaksi on vuonna 2021 valittu koronaepidemia ja sen vaikutukset lähisuhdeväkivaltaan.”

Uutinen: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/lahisuhdevakivallan-ehkaisya-ehdaan-laajassa-yhteistyossa

Lisätietoja Miessakkien Lyömätön Linja -toiminnasta.