Valitse sivu

MASI-toiminta järjestää maaliskuussa vertaisryhmän, jossa tarjotaan tukea isille masennusoireisiin tai niiden kohtaamiseen perheessä.

Ryhmään voivat hakeutua isät, jotka kokevat toimintakykynsä olevan kovilla ja oman jaksaminensa ”kortilla”. Ryhmään osallistuminen tukee elämänhallinnan säilyttämistä ja lisää hyvinvointia. Työskentely jäsentää omaa elämäntilannetta, ja antaa keinoja oman toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä isyyden haasteisiin. Ohjattu vertaisryhmä mahdollistaa oman tilanteen käsittelyn ja oman ymmärryksen lisääntymisen masennuksen vaikutuksista isyyteen. Toisten kokemusten kuuleminen ja omien tuntemusten sanoittaminen antaa perspektiiviä omaan isyyteen.

Ajankohta: ke 17.3.2021 – 28.4.2021 klo 17.00–19.00.
Maksuton ryhmä toteutetaan verkossa etänä Teams-kokouksina.

Lisätietoja ryhmän sivuilla.