Valitse sivu

Miessakit ry:n tiedote 4.2.2021.

”Miesten kokema väkivalta on normalisoitu. Asenteiden tulisi muuttua”

Miessakit ry:n Väkivaltaa Kokeneet Miehet -toiminnan kyselytutkimuksen mukaan väkivallan kokeminen tai sen uhka kuuluvat varsinkin nuorten miesten maailmaan. Normaalia väkivaltaa – miehet katuväkivallan kokijoina -kyselyyn (2020) vastanneista lähes 2 000 miehestä liki kaikki olivat kokeneet fyysistä väkivaltaa. Yli puolet kertoi henkisestä väkivallasta. Seksuaalista väkivaltaa oli kokenut 14 prosenttia vastanneista. Kyselyyn vastasi myös lähes 130 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista.

Väkivallan yleisimpiä seurauksia olivat fyysiset vammat, joita oli saanut yli 60 prosenttia vastaajista. Väkivalta aiheutti myös psyykkisiä oireita: yli puolet kertoi tuntevansa vihaa ja liki puolet ahdistusta. Reilut 40 prosenttia miehistä kertoi itsevarmuuden heikkenemistä, joka vei pahimmillaan työkyvyn. Useimmissa tapauksissa tekijä oli entuudestaan tuntematon mies.

– Omalla käytöksellä ei aina ole väkivallan kohteeksi joutumisen kanssa mitään tekemistä. Toisinaan nyrkki vain läsähtää sattumanvaraisen vastaantulijan naamaan. Väkivaltaisen teon taustalla on usein koettua väkivaltaa. Pieni vastaajajoukko kertoikin väkivallan olevan ainoa ratkaisu siltä suojautumiseen. Kuitenkin lähes kaikkia vastaajia yhdisti seuraava piirre: harva haluaa saada turpaansa, väkivaltatyöntekijä Jussi Pekkola sanoo.

Valtaosalle, noin 70 prosentille miehistä ei ollut tarjottu keskusteluapua, jossa he olisivat voineet käsitellä kokemaansa. Miehet kuitenkin kertoivat kokeneensa tarvetta puhua väkivaltakokemuksestaan. Miehet pitivät parhaimpana tukimuotona vertaistukea. Vastatakseen näihin tarpeisiin Miessakit järjestää miehille ohjatun vertaisryhmän.

– Kysely tuotti tietoa ja ehdotuksia miehiltä siitä, mitä väkivallan joiltain osin leimaamalle mieskulttuurille olisi syytä tehdä. Tämän kulttuurin katsottiin olevan usein syynä niin väkivallalle kuin siihen avun saamisen vaikeudelle. Vastaajat katsoivat, ettei miesten uhriksi joutumista tunnisteta, eikä heidän asemaansa väkivallan uhrina oteta riittävän vakavasti, vastaava väkivaltatyöntekijä Tommi Sarlin sanoo.

Vastaajien mielestä muutos on osin miesten omalla vastuulla. Osa kyselyyn vastanneista miehistä oli lopen kyllästynyt rooliin, jossa miehen tulee vain kestää väkivaltaa tai vastata siihen voimalla. Väkivalta ja ”miehekkyys” tulisi erottaa entistä selvemmin toisistaan.

Väkivaltaa Kokeneet Miehet tarjoaa keskusteluapua, neuvontaa ja ohjattua vertaisryhmätoimintaa väkivaltaa kadulla tai kotona kokeneille miehille kasvokkain ja verkkovälitteisesti. Apu on luottamuksellista ja maksutonta. Lisäksi kerätään tietoa miesten kokemasta väkivallasta. Toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotolla.

Normaalia väkivaltaa – miehet katuväkivallan kokijoina on tilattavissa Miessakkien Kauppa-sivuilta.
Julkaisu on ladattavissa ja luettavissa ilmaiseksi myös pdf-muodossa.

Julkaisutilaisuus 4.2. klo 9:00-10:00

Lisätietoa:

Jussi Pekkola, väkivaltatyöntekijä, 044 751 1345, jussi.pekkola@miessakit.fi
Tommi Sarlin, vastaava väkivaltatyöntekijä, 044 751 1344, tommi.sarlin@miessakit.fi
Joonas Kekkonen, kehittämis- ja koulutuspäällikkö, 044 751 1331, joonas.kekkonen@miessakit.fi