Valitse sivu

Laurean sosionomiopiskelijat Eija-Leena Yrjölä ja Aino-Maija Pelto-Huikko haastattelivat Väkivaltaa Kokeneet Miehet -palvelun Tommi Sarlinia ja asiakkaita opinnäytteessään ”Mies parisuhdeväkivallan uhrina ja nainen tekijänä: miesten kokemuksia avun saamisesta ja asiantuntijoiden ajatuksia auttamisesta”.

Opinnäytetyön tavoitteena oli murtaa puhumattomuutta miehiin kohdistuvasta parisuhdeväkivallasta naisen ollessa väkivallan tekijä. Opiskelijat halusivat tuoda esille keinoja ilmiön tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen ja auttamistyöhön.

Tutkimukseen voi tutustua osoitteessa: https://www.theseus.fi/handle/10024/349475