Valitse sivu

Valtioneuvosto on asettanut etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) nelivuotiskaudeksi 2020-2024. Asiantuntijajäsenten joukossa Miessakkien edustajana toimii Heikki Parviainen Vieraasta Veljeksi -toiminnasta.

Oikeusministeriön yhteydessä toimivan neuvottelukunnan tehtävänä on toimia vuoropuhelufoorumina ja edistää yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä.

Neuvottelukunta toimii asiantuntijoiden verkostona maahanmuuttoon, kotouttamiseen, yhdenvertaisuuteen ja eri väestöryhmien väliseen vuoropuheluun liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja: https://oikeusministerio.fi/-/uusi-etnisten-suhteiden-neuvottelukunta-etno-asetettu