Valitse sivu

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA julkisti 3.12. avustusehdotuksensa vuodelle 2021. Avustusta ehdotetaan myönnettäväksi yhteensä noin 309,6 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö STM päättää myönnettävistä avustuksista tammi–helmikuussa 2021.

Miessakit ry:lle esitetään avustuksia yhteensä hieman yli miljoona euroa. A-avusteiset toimintamme – Erosta Elossa, Lyömätön Linja, Väkivaltaa Kokeneet Miehet ja Vieraasta Veljeksi – ovat jatkumassa ensi vuonna resursseiltaan lähes kuluvan vuoden tasoisina (Lyömätön Linja -työtä ollaan avustamassa nykyisen viiden miestyövuoden sijaan neljällä miestyövuodella). Nyt joulukuussa päättyville C-avusteisille hankkeillemme – Masennusoireisten Perheiden Isien Tuki MASI ja Toiminnan Miehet – ei esitetä niille haettua A-avusteista jatkorahoitusta.

STEA ei esitä järjestöille lainkaan uusia A-avustuksia vuodelle 2021. Taustalla vaikuttaa vahvasti Veikkauksen tuottoennusteen epävarmuus. STEA hallinnoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan kohdistettuja, Veikkauksen rahapelitoiminnasta kertyvien varojen mahdollistamia avustuksia. Rahapelituottojen on ennakoitu vähenevän johtuen erityisesti toimista, joilla pyritään vähentämään pelaamisesta johtuvia haittoja. Tässä epävarmuuden sävyttämässä välitilassa avustuspottia ei ole lähdetty sitomaan uusiin A-avusteisiin toimintoihin.

Sekä MASI että Toiminnan Miehet -hankkeet saatettiin hankeaikana suunnitellusti maaliin. Kummastakin toiminnasta saadut asiakaspalautteet olivat erinomaisia ja miehiä tavoitettiin toimintojen piiriin suunniteltua enemmän. Lisäksi onnistuttiin luomaan sitoutunut ja laaja vapaaehtoismiesten verkosto, mikä sosiaali- ja terveysalalla on varsin poikkeuksellista.

Hankkeissa kehitetyt toiminnat osoittautuivat siis tarpeellisiksi ja ovat myös ainutlaatuisia. Ilman palkattua, asiaan keskittynyttä ja ammattitaitoista henkilökuntaa toimintoja ei kuitenkaan voi asianmukaisesti toteuttaa. Meidän on nyt pohdittava, miten kyseisten toimintamuotojen resurssointi tulevaisuudessa mahdollistuisi.

Lopuksi on tärkeätä todeta, että STEAn avustusehdotuksen myötä Miessakit ry on jatkamassa myös ensi vuonna vahvana ja keskeisenä toimijana miesten hyvinvoinnin edistämisen kentällä. Iso kiitos tästä STEAlle! Lämmin kiitos myös kaikille miessakkilaisille ja ennen kaikkea MASI ja Toiminnan Miehet -hankkeissa varsin ansiokkaasti toimineille työntekijöillemme!

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
Miessakit ry

STEAn avustusehdotus 2021 Miessakit ry:lle:

  • Yleisavustus 270.000 €
  • Lyömätön Linja 252.000 €
  • Erosta Elossa 314.000 €
  • Vieraasta Veljeksi 83.000 €
  • Väkivaltaa Kokeneet Miehet 135.000 €

Kirjoitus on julkaistu myös URHO-lehden nrossa 4/2020.