Valitse sivu

Opinnäytteellä parannettiin järjestön ja poliisin yhteistyötä. Poliisiammattikorkean opiskelijat Emma Simonen ja Elli Virtanen tutkivat opinnäytteessään Suomessa toimivia rikoksen uhria auttavia kolmannen sektorin tahoja. Heidän tarkoituksenaan oli löytää kehitysideoita rikoksen uhrin aseman parantamiseksi järjestöjen ja rikoksen uhrin näkökulmasta. Lisäksi he selvittivät järjestöjen ja poliisin välisen yhteistyön toimivuutta ja esittivät kehitysideoita poliisin toiminnan parantamiseksi.

Opiskelijat haastattelivat Miessakkien Väkivaltaa Kokeneet Miehet -palvelun Tommi Sarlinia sekä Rikosuhripäivystyksen, Ensi- ja turvakotien liiton, Nollalinjan ja Raiskauskriisikeskus Tukinaisen työntekijöitä.

Opinnäytetyöhön voi tutustua tästä linkistä.