Valitse sivu

Elämän tärkeimmistä hyvinvointitekijöistä on huolehdittava ennen kaikkea silloin, kun asiat ovat hyvin. Erilaiset haasteet ja kriisit on helpommin kohdattavissa, kun voi luottaa omaan turvaverkostoon. Tyypillisimpiä hyvinvointia tukevia asioita ovat itsearvostus, parisuhde ja perhe sekä työ ja harrastukset. Niiden ohella aivan omanlaisensa arvokas tukiverkosto koostuu kavereista ja vertaisista.

Miesten välisellä vertaisuudella on miehille oma erityismerkityksensä. Miehille on tärkeätä saada tuntea kuuluvansa joukkoon. Toisten miesten kanssa asioiden käsittely vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja lisää hyvinvointia. Vertaismiehet ymmärtävät toistensa kokemuksia, ja siksi he pystyvät neuvomaan ja auttamaan tilanteeseen sopivasti.

Puhuminen on yksi tärkeimpiä keinoja löytää helpotusta ja ratkaisuja kriisiytyneisiin tilanteisiin. Vertaisille puhuttaessa on helpottavaa huomata, että joukossa on usein muitakin miehiä, jolla on vastaavia kokemuksia. Joskus puhumisen kynnys on vaikea ylittää. Etukäteen saattaa ajatella, etteivät toiset ymmärrä, eikä siksi kehtaa puhua. Joidenkin asioiden kohdalla saattaa jopa tuntua siltä, etteivät toiset hyväksy, että mies avautuu vaikeuksistaan. Se pitää harvoin paikkaansa. Miehet ovat empaattisia ja ymmärtävät hyvin, kun toisella miehellä on haasteita, joista on vaikea puhua. Niitä on ollut heillä itselläänkin.

Äkillisen kriisin keskellä voi olla hankala löytää tai luoda itseltä puuttuvia tukiverkostoja. Kuluvaa vuotta leimannut koronapandemia on aiheuttanut muun muassa vaikeuksia yritystoiminnalle ja yllättävää työttömyyttä. Pandemia on vaikuttanut myös harrastuksiin ja perhe-elämään, ja arjen riitatilanteissa on monilla ollut aiempaa vähemmän tilaa rauhoittumiselle ja henkiselle hapenotolle. Näissä tilanteissa vertaistuki voi osoittautua korvaamattomaksi avuksi.

Koskaan ei ole liian myöhäistä ryhtyä rakentamaan omaa tukiverkostoa. Eri organisaatiot tarjoavat monenlaista harrastus- ja kulttuuripohjaista vertaistoimintaa miehille. Ne kokoavat myös miesten keskusteluryhmiä, joissa vaihtaa ajatuksia arjen asioista ja joista saa tukea kriisien keskellä. Miesten välinen vertaistuki vahvistaa myös silloin, kun tavoitteena on muiden hyvinvointia tukevien asioiden – itsearvostuksen, parisuhteen, perheen, työn – vaaliminen.

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
Miessakit ry

Teksti on julkaistu aiemmin Miehen Terveys -kampanjajulkaisussa 28.11. ja löytyy myös sivustolta https://www.miehenhyvinvointi.fi/hyvinvointi/miesten-valinen-vertaistuki-vahvistaa-hyvinvointia/