Valitse sivu

Miessakit ry on julkaissut ensimmäisenä Suomessa oppaan, joka käsittelee isien pikkulapsivaiheeseen ajoittuvia masennusoireita. Oppaassa ääneen pääsevät tavalliset isät, aiheen parhaat asiantuntijat Suomessa, sekä Miessakit ry:n työntekijät, jotka ovat kehittäneet isille monialaisia psykososiaalisia tukimuotoja MASI-toiminnassa.

”Tämä vihkonen sisältää tietoa, joka helpottaa isäksi tulemiseen liittyvien muutosten kohtaamisessa, sekä näkökulmia keskusteluun isyydestä, masennusoireista, vanhemmuudesta ja parisuhteesta lasten ollessa pieniä. Oppaan avulla masennustyyppiseen oireiluun on helpompi löytää tilanteisiin sopivia sanoja sekä ratkaisumalleja. Masennustyyppinen oireilu on osa normaalia elämää ja sen varhainen tunnistaminen helpottaa suunnan muuttamista. Opas on suunnattu avuksi isyyden alkumetreillä miehille itselleen, heidän läheisille sekä isien kanssa työtä tekeville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille”

– Isät hyötyvät heille räätälöidyistä palveluista ja kokevat hyötyvänsä isyyden käsittelystä sukupolvien jatkumoon peilaten. Perusperiaatteemme on isyyttä ja hyvinvointia vahvistava. Työskentelyn painopiste on ennaltaehkäisevien näkökulmien esille tuomisessa. Tavoitteena on, että isät havahtuisivat varhaisessa vaiheessa puhumaan tilanteestaan, kertoo vastaava työntekijä Henri Hyttinen.

– Pääsääntöisesti työmme on tukea isää ja auttaa ymmärtämään, että hänen omat ajatukset ja toimintamallit ovat ihan oikeita ja järkevän kuuloisia. Harvoin joutuu tilanteeseen, jossa miehen omaa ajatusta, miten ajatella tai toimia joutuisi muuttamaan, vaan yleensä riittää toteama: ”kuulostaapa hyvältä”. Tästä johtuen isien kuva itsestään muuttuu nopeasti positiivisemmaksi ja mahdollisuus vaikuttaa hänen elämäänsä positiivisesti kasvaa, toteaa isätyöntekijä Ilmo Saneri

Opas on osa Miessakit ry:n valtakunnallista MASI-toimintaa, jonka kohderyhmänä ovat työikäiset isät, joiden elämään masennusoireet kuuluvat joko oman tai lasten äidin kokemuksen kautta. MASI:n tukityö koostuu yksilö- ja ryhmämuotoisista tapaamisista kasvotusten ja verkonvälityksellä sekä vapaaehtoiset ja ammattilaiset yhdistävistä verkkopalveluista.

Lataa luettavaksi pdf-versiona tästä linkistä.

Tilaa painettu versio Miessakkien Kauppa-sivuilta.

Lisätiedot

Henri Hyttinen, Tampere
Vastaava työntekijä
044 765 8007
henri.hyttinen@miessakit.fi

Ilmo Saneri, Lahti
Isätyöntekijä
050 511 3361
ilmo.saneri@miessakit.fi

Masi-oppaan kansikuva