Valitse sivu

Hankalissa elämäntilanteissa olevat miehet tulevat MIESluurissa autetuksi koulutettujen vertaismiesten avulla. MIESluurin vertaismiehet eli luurimiehet ovat päivystäneet tiistaisin ja torstaisin jo satana iltana (100. kerta torstaina 8.10.2020)!

Kuunteleminen, tilanteen kartoittaminen ja tuen ja neuvojen antaminen tarvittaessa ovat keskeisiä työkaluja miesten vertaistuessa. Luurimiehet on koulutettu tehtävään Toiminnan Miehet -hankkeessa (STEA 2018-20) ja he tuntevat hyvin miehiä auttavan palvelujärjestelmän Suomessa.

Yli puolet MIESluuriin soittaneista miehistä kertoo kysyttäessä, ettei ole puhunut ahdistavasta tilanteestaan koskaan aiemmin kenellekään. Lopulta puhelimeen tarttuminen ja kuulluksi tuleminen luovat merkittävän helpotuksen jumiutuneeseen elämäntilanteeseen. Useimmiten kyseessä ovat parisuhteisiin, perheeseen ja omaan jaksamiseen liittyvät ongelmat. Yksinpärjääminen ja ahdistuneisuus saattavat aiheuttaa miehille voimakasta stressiä, unettomuutta, riskiä sortua päihteisiin ja kokemusta yhteiskunnan ulkopuolelle jäämisestä. Heikkous ja tarvitsevuus kriisin keskellä ovat edelleenkin suuri häpeän aihe monille miehille.

– MIESluuri antaa mahdollisuuden jakaa jotain elämästään tai ajatuksistaan ilman pelkoa tulla arvostelluksi tai torjutuksi. Parhaimmillaan MIESluuri auttaa löytämään ratkaisuja, toteaa luurimies Jukka Lagerblom.

Miehet haluavat usein MIESluurissa sparrata ajatuksiaan ilman ennakko-oletuksia tai liian nopeita ratkaisuja. Neuvoja voi myös MIESluurista saada, mutta vasta kun mies itse niin haluaa.

– Soittajat kokevat tärkeäksi sen, että he tulevat kuulluksi ja heidän asiansa otetaan vakavasti. Hyvää tarkoittavia neuvoja on usein tarjolla, mutta keskittynyttä ja ennakko-oletuksista vapaata kuuntelemista ei niinkään, kommentoi hankekoordinaattori Visa Kuusikallio.

Kuulluksi tullut mies löytää keinot ja ratkaisut useimmiten itsestään. Yksi puhelu ei tietenkään ratkaise ongelmaa, mutta voi olla se tärkeä askel eteenpäin omassa elämässä. Jollekin miehelle se voi antaa puhtia nousta sohvalta ja hakeutua ihmisten pariin. Toinen taas saattaa tarvita keskustelua selkeyttääkseen parisuhteeseen liittyvää epämääräistä ahdistusta.

Sadannen päivystyksen kunniaksi MIESluuri jalkautuu Narinkkatorille 8.10.2020 klo 16–19.

MIESluuria ylläpitää ja kehittää Miessakit ry:n Toiminnan Miehet -hanke (2018–20), joka tarjoaa miehille kohdennettua ryhmätoimintaa, yksilötukea ja neuvontaa. Toiminta perustuu vertaismiesten vapaaehtoistoimintaan.

Lisätietoja:

Visa Kuusikallio
Toiminnan Miehet -hankekoordinaattori
044 751 1348
visa.kuusikallio@miessakit.fi