Valitse sivu

Keväällä suuri osa meistä harrasti koronatilanteen seurauksena eräänlaista kotoutumista omassa kodissa. Syksyn osalta perinteisesti ymmärretyn kotoutumisen tulevaisuuteen taas liittyy paljon epätietoisuutta.

Kevään tilanteen välilliset vaikutukset realisoituvat hiljalleen: vaikutus esimerkiksi työllisyyteen näkyy viiveellä. Tästä näkökulmasta Suomeen ennen virusta uumoiltu työvoimapula ja siihen yhtenä ratkaisuvaihtoehtona esitetty maahanmuutto eivät välttämättä syksyllä 2020 tai edes vuonna 2021 ole ajankohtaisia aiheita – pääpaino julkisessa keskustelussa on todennäköisesti koronatilanteessa ja sitä kautta myös kotimaisessa työllisyydessä ja talouden muissa kysymyksissä.

COVID-19 -rajoitusten välittömin ja näkyvin vaikutus maahanmuuttoon olivat osin edelleen jatkuvat matkustusrajoitukset. Kun virus jatkaa elämäänsä maailmalla, Suomeen muualta muuttamisen edellytykset ovat toistaiseksi heikentyneet. Pitkällä aikavälillä viruksella voi olla yleisestikin kielteinen vaikutus matkustamiseen ja maahanmuuttoon. On ehkä kuitenkin syytä olettaa, ettei kansainvälistyminen maailmasta katoa, vaikka se hidastuisi tai vähenisikin.

Suomessa jo olevien ja edelleen tänne tulevien maahanmuuttajamiesten osalta työelämään ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisen tarve eivät joka tapauksessa ole kadonneet. Työelämä on todennäköisesti aiempaa haasteellisempaa kaikille lähitulevaisuudessa ja työllistymistä tukevan vapaaehtoistoiminnan erityishaasteena on lisäksi epätietoisuus siitä, miten ihmiset haluavat hakeutua siihen mukaan. Kiinnostusta sosiaaliseen yhdessäoloon voi olla, mutta koronasta seuraava varautuneisuus voi olla este siihen osallistumiselle. Varautuneisuus voi myös kohdistua erityisesti ulkomaalaistaustaisiin.

Kotoutumisnäkökulmasta on silti tärkeä muistaa, että maahanmuuton rajoituksista ja työvoimakysymyksistä huolimatta Suomessa asuu ja tänne tulee edelleen maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Ulkorajojen ollessa kiinni olisi siis suotavaa pitää huolta siitä, ettei Suomeen synny lisää sisäisiä rajoja. En kuitenkaan kannusta ketään miehiseen riskikäyttäytymiseen.

Heikki Parviainen
koordinaattori
Vieraasta Veljeksi | Miessakit ry