Valitse sivu

Miehillä on erityinen tarve luottamukseen ja sen tuottamaan turvallisuuden kokemukseen. Luottamus on kaikissa ihmissuhteissa ja -yhteisöissä liima, jonka menettäminen johtaa vaikeuksiin tai jopa kaaokseen.

Aikuisen miehen elämän keskeisiä osa-alueita ovat terveys, perhesuhteet, työelämä ja mielekäs vapaa-ajanvietto. Erityisesti elämän ruuhkavuosina pyritään kanavoimaan oma energia ja tahtotila niiden ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. Omaa luottamusta ja vakautta uhkaavat taas negatiiviset muutokset, jotka kohdistuvat tärkeiksi koettuihin asioihin. Lasten vaikeudet, parisuhteen kriisit ja itsensä toteuttamisen esteet nousevat usein esiin miesten tarinoissa ahdingon lähteinä. Irtisanomisen pelko, työttömyys tai liiallinen työtaakka ovat myös haasteita miehen psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle, sekä sosiaaliselle hyvinvoinnille.

MIESluurissa jaettujen tarinoiden perusteella miehen on vaikea luottaa tulevaisuuteensa, kun omat tunteet ampuvat kovin panoksin sisäisessä maailmassa. Perusturvallisuutta uhkaavat käänteet tuntuvat usein yllättäviltä ja kohtuuttomilta. Parisuhteen alussa koettu rakkaus ja lupaukset eivät tunnu riittävän ja kaikenlaiset ristiriidat ja huolet valtaavat vuorovaikutuksen. Isäksi tulemisen ilo muuttuu moninaiseksi syyllisyyden ja riittämättömyyden miinakentäksi. Isovanhemmat muuttuvat tukijoista tarvitseviksi vanhuksiksi. Suuria merkityksiä tuottanut työ muuttuu paineiseksi puurtamiseksi elannon eteen. YT-neuvottelut saatetaan kokea henkilökohtaisena iskuna – eikö mikään riitä? Terveys piiputtaa eikä päihteetkään tarjoa samaa rentoutusta kuin nuorena miehenä. 

Jos erilaisia vaikeuksia tarkastellaan luottamuksen näkökulmasta, korostuvat tunteisiin ja kokemuksiin liittyvät vaikeudet. Joskus on vaikea erottaa, horjuuko oma luottamus ihmisiin ja elämään omasta tunteesta vai tosiasioista käsin. Olosuhteet saattavat edelleen olla kohtuulliset ja hyvätkin mutta tunteet liputtavat punaisella vaaraa ja varuillaanoloa. Erityisesti työttömyyden uhka ja parisuhteen vaikeudet herättävät miehissä huolta ja vaikeita tunteita.

Me Miessakeissa uskomme kuuntelemiseen ja kuulluksi tulemiseen. Se on voimauttavaa ja antaa uusia näkökulmia sisäiseen ristiriitaan. Tunnettua puolalaista sosiologia Pjotr Sztompkaa lainaten: ”Mitä enemmän yksilöllä on luotettuja, sitä enemmän hänellä on mahdollisuuksia kartuttaa tärkeitä tietoja ja saada sosiaalista tukea toimilleen”.

MIESluurin vapaaehtoiset vastaajamiehet eivät ole kavereita tai ammattilaisia. He ovat tavallisia miehiä, jotka haluavat olla avuksi toiselle miehelle. Soitto MIESluuriin saattaa olla se ensimmäinen askel kohti toisia ihmisiä, kohti luottamusta ja ymmärrystä. Puhumalla asiastaan voi saada kuulluksi tulemisen kokemuksia ja ystävällisesti lausuttuja neuvoja: ”Ota tänne yhteyttä, he osaavat auttaa eteenpäin!”

Terveyttä ja hyvinvointia!

Visa Kuusikallio
Toiminnan Miehet -hankekoordinaattori
Miessakit ry