Valitse sivu

Tämä kevät on tuonut Miessakit ry:n Erosta Elossa-toiminnalle sekä haasteita että uusia vahvuuksia. Haasteena on vallitseva maailmantilanne ja vahvuutena se, että olemme saaneet kaksi uutta toimipistettä, joissa meillä on erotyöntekijän vastaanotto. Lahden ja Oulun toimistot tuovat kaivattua maantieteellistä kattavuutta Miessakkien eroavulle. Onkin aika hieman tarkastella, miten Erosta Elossa-toiminta pyrkii vaikuttamaan miesten hyvinvointiin.

Miessakkien toimintaperiaatteen mukaisesti Erosta Elossa-toiminta tukee miehiä, jotka ovat joutuneet kohtaamaan erouhan, ovat akuutissa erokriisissä tai erosta on ehkä jo pidempikin aika. Tukikeinoja ovat eroryhmät, tukihenkilötoiminta ja erotyöntekijän vastaanottotoiminta, jota tarkastelen tässä enemmän.

Emme tee sovittelua tai perheneuvontaa ja työotteemme on mieserityinen. Vaikka tämä vaikuttaa yksipuoliselta lähestymistavalta, niin tällekin on perustellut syynsä. Erotilanne tulee monesti miehelle yllätyksenä. Perhebarometrin mukaan 70% eroista nainen on ollut se, joka tekee lopullisen ratkaisun erosta. Huomattava osa asiakkaistamme ovat yhtäkkiä tilanteessa, jossa yksi elämän peruskiviä on murentunut alta. Tällöin mieserityinen lähestymistapa puolustaa paikkaansa.

Kun mies tulee vastaanotollemme, hän tulee sinne ilman sosioekonomista viitekehystä, joka pitkälti määrittää miesten keskinäistä vuorovaikutusta. Me emme tiedä asiakkaan ammattia, asemaa, varallisuutta tai välttämättä edes sukunimeä, jos hän ei sitä halua kertoa. Asiakkaat tulevat hämmentyneinä, huolissaan ja kiukkuisenakin keskustelemaan tilanteestaan. Vastaanotolla on turvallista tuulettaa tunteitaan. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisina olemme vaitiolovelvollisia, toki olemme velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen, mikäli lasten hyvinvointi vaikuttaa jollain tavalla vaarantuneen.

Vaikka mies tulee vastaanotolla hyvin vahvojenkin tunteiden kanssa, tuemme sovinnollisuutta ja yhteistyön saavuttamista. Emme lähde etsimään syyllisiä emmekä arvostelemaan kumpaakaan osapuolta. Suurimmalla osalla asiakkaistamme on lapsia ja lasten asioiden hoitaminen edellyttää sitä, että aikuiset kykenevät näkemään lasten edun oman kiukun takaa. Tuemme yhteistyövanhemmuuden rakentumista, koska se tukee myös lasten hyvinvointia. Vaikka entinen puoliso siinä tilanteessa kiukuttaakin ja tuntuu, että ei koskaan enää halua nähdä hänestä vilaustakaan tai suru ja epätoivo on vetänyt maailman mustaksi, lasten etu vaatii, että lasten asioista kykenee käymään vähintäänkin asiallista vuorovaikutusta.

Asiakkaille on tärkeää se, että hänellä on oma paikkansa keskustella tilanteestaan. Erotyöntekijän vastaanotto on se paikka, joka on tarkoitettu yksinomaan kriisissä olevaa miestä varten. Miehellä on paikka keskustella koulutetun miestyöntekijän kanssa, joka on puolueeton ja vaitiolovelvollinen. Vastaanotolla voi vapaasti purkaa myös huoliaan. Yksin miettiessä huolen aiheet kasvavat monesti suhteettoman suureksi ja se vaikuttaa myös miehen toimintakykyyn. Vastaanotolla on tilaa ja mahdollisuus keskustella näistä huolista ja rakentaa realistisempaa kuvaa tilanteesta. Vaikka tilanne vaikuttaa mustalta ja toivottomalta, niin pyrimme löytämään yhdessä toivoa ja voimavaroja kriisistä toipumiseksi.

Tapaamme miestä maksimissaan viisi kertaa. Osalle miehistä riittää yksi tapaaminen, jossa saa hieman peilausta vallitsevaa olotilaansa. Ohjaamme tämän jälkeen asiakkaan tarvittaessa myös pidempikestoisiin prosesseihin. Teemme kriisiauttamista, neuvontaa ja palveluohjausta, emme siis pidempikestoista terapiaa. Tämä osaltaan edesauttaa sitä, ettemme lähde kilpailemaan yksityisten tai kunnallisten palvelujen kanssa. Meillä on selkeä rakenne, jonka puitteissa toteutamme palveluamme. Ohjaamme asiakkaita myös Miessakkien eroryhmiin tai tukihenkilötoimintaan.

Aloittaessamme työskentelyä erokriisissä olevan miehen kanssa, lähdemme monesti purkamaan melkoista huolen vyyhteä. Samaan aikaan kun mies joutuu käsittelemään emotionaalista kriisiään, hänellä on monenlaisia asioita hoidettavana. Erokriisin keskellä täytyy kyetä olemaan epäitsekäs, ottamaan huomioon lasten hyvinvointi, toimimaan eri viranomaisten kanssa, miettimään mahdollisia ositukseen liittyviä teemoja ja toimimaan asiallisesti lasten äidin kanssa. Iso osa toimintaamme on palveluohjaus ja neuvonta. Kun ero konkretisoituu miehen elämässä, hän kohtaa kunnallisia instituutioita, joiden kanssa hän ei ole koskaan aiemmin välttämättä asioinut. Hämmennystä herättää palvelujärjestelmä, jossa löytyy eri palveluille eri viranomaistahot. Lähdetään monesti liikenteeseen ihan siitä, mitä tekee lastenvalvoja, sosiaalityöntekijä, perheneuvoja, perhetyöntekijä, lastensuojeluviranomainen jne. ja mikä rooli on perheoikeudellisella yksiköllä, perheneuvolalla, perheasioiden sovittelulla, lastensuojelulla, asiantuntija-avusteisella sovittelulla ja monella muulla palvelulla. Samalla kun mies yrittää selvitä emotionaalisessa kriisissään, hänen on perehdyttävä palvelujärjestelmän haasteisiin. Myös kieli, jota sosiaali- ja terveyspalveluissa käytetään, voi herättää hämmennystä. Meidän ammattilaisten olisikin hyvä miettiä niitä termejä ja käsitteitä, joita käytämme. Ne ovat meille tuttuja ammatin kautta, mutta kaikki eivät niitä ymmärrä. Teemme myös tiivistä yhteistyötä perheoikeudellisten yksiköiden kanssa. Kun mies pääsee ensin purkamaan pelkojaan ja huoliaan, on helpompi lähteä miettimään konkreettisia ratkaisuja esimerkiksi lastenvalvojan vastaanotolla.

Erosta Elossa-toimintaan kuuluu myös asiakaspalautteiden kerääminen. Keräämme palautetta eroryhmäläisiltä, tukihenkilötoiminnan tuettavilta ja erotyöntekijän vastaanotolla käyneiltä asiakkailta. Kun asiakas tulee erotyöntekijän vastaanotolle, hän täyttää anonyymin alkukartoituslomakkeen, johon hän saa halutessaan syöttää myös sähköpostiosoitteensa. Viimeisen käyntikerran yhteydessä keräämme loppupalautteen tai lähetämme sen toimintavuoden loppuvaiheessa asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakaspalautteet ja niiden seuranta on tärkeää työmme läpinäkyvyyden ja sen kehittämisen kannalta. Jokaisella asiakkaalla on mahdollisuus antaa meille palautetta ja olemme tyytyväisiä, että asiakkaat sitä myös antavat. Joka vuosi pysähdymme tarkastelemaan palautteita ja miettimään mahdollisia kehittämispisteitä.

Tärkeimpiä kehittämiskohteitamme on verkkoavusteisen kriisiauttamisen kehittäminen. Verkossa pystymme auttamaan miehiä koko Suomen kattavasti etäisyydestä riippumatta. Kaikilla ei ole myöskään aikaa matkustaa toimistolle työpäivän lomassa. Miessakkien Oulun Erosta Elossa-toimipisteen työntekijä lähtee kehittämään nimenomaan verkkoauttamista. Otamme vähitellen yhä paremmin haltuun erilaiset työvälineet niin henkilökohtaisissa keskusteluissa kuin tulevaisuudessa enenevässä määrin myös eroryhmissä.

Olemme henkilökohtaisesti käytettävissä Miessakkien Oulun, Lahden, Tampereen ja Helsingin toimipisteissä. Etäyhteyksin tarjoamme apua koko Suomen kattavasti. Eroryhmiä ja tukihenkilötoimintaa on tarjolla myös eri puolilla Suomea. Meihin voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä.

Tomi Liias
erotyöntekijä
Erosta Elossa | Miessakit ry

HUOM! NYT KORONAVIRUSTILANTEESSA OTAMME ASIAKKAITA VAIN ETÄYHTEYKSIN.