Valitse sivu

Miessakit ry:n Erosta Elossa on valtakunnallinen palvelu, joka tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä. Toiminnan avulla miehet saavat henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa ja vertaistukea niihin lukuisiin kysymyksiin, joita herää parisuhteen uhatessa päättyä, varsinaisessa eroprosessissa ja ajassa eron jälkeen. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on turvata lapsen ja isän suhteen jatkuminen myös eron jälkeen. Toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla.

Haemme Ouluun avattavaan toimipisteeseemme EROTYÖNTEKIJÄÄ kokoaikaiseen työsuhteeseen.

Työntekijän keskeisiä tehtäviä ovat miehien tukeminen, neuvonta ja ohjaus ennen eroa, erotilanteessa ja eron jälkeen henkilökohtaisin tapaamisin, puhelimitse ja sähköpostitse. Oulun erotyöntekijän vastuulla on myös verkkotuen kehittäminen, ylläpito ja toteuttaminen (mm. videovälitteiset tapaamiset, chatit, keskustelufoorumi ja verkkokurssit). Lisäksi tehtäviin kuuluu muuta kehittämistyötä, raportointia, kouluttamista, vaikuttamis- ja verkostotyötä sekä viestintää.

Soveltuva koulutus, verkkoauttamiseen ja erotematiikkaan liittyvä työkokemus, kriisiauttamisen taidot ja perheoikeudellisten asioiden tuntemus katsotaan eduksi samoin kuin hyvät viestinnälliset taidot. Lisäksi arvostamme kipinää miesten eroauttamiseen sekä palavaa intoa puhaltaa nelihenkisen tiimin yhteiseen hiileen Erosta Elossa -toiminnan kehittyessä sisällöllisesti ja alueellisesti (muut Erosta Elossa -työntekijät toimivat Helsingissä, Tampereella ja Lahdessa). Miessakit ry:n toimintaperiaatteiden mukaisesti kaikki työntekijämme ovat miehiä.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan 26.1.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen antti.alen@miessakit.fi. Hakemukseen ja sähköpostin aihekenttään tunniste EE2020.

Lisätiedot

Miessakit ry on kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia.