Valitse sivu

Ilmoittautuminen käynnissä isien keskusteluryhmään.

Ryhmään voivat hakeutua isät, jotka kokevat toimintakykynsä olevan kovilla ja oman jaksaminensa ”kortilla”. Ryhmään osallistuminen tukee elämänhallinnan säilyttämistä ja lisää hyvinvointia. Työskentely jäsentää omaa elämäntilannetta, antaa keinoja oman toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä isyyden haasteisiin osallistujien omista lähtökohdista.

Ohjattu vertaisryhmä mahdollistaa omantilanteen käsittelyn ja oman ymmärryksen lisääntymisen masennuksen vaikutuksista isyyteen.
Toisten kokemusten kuuleminen ja omien tuntemusten sanoittaminen antaa
perspektiiviä omaan isyyteen.

  • ”Koin tärkeäksi saada objektiivista miesnäkökulmaa isänä olemiseen ja kasvattamiseen liittyviin aiheisiin.”
  • ”Helpottanut omaa käyttäytymistä lasten kanssa.”
  • ”Olen pystynyt tarkastelemaan omaa isyyttäni uudella tavalla ja soveltamaan käytännön arjessa saamiani vinkkejä isänä olemisesta ja itseensä uskomisesta. ”
  • ”Parempi ote, ei ahdista niin paljon.”
Kenelle: Isät, joita masennusoireet koskevat oman tai läheisen kokemuksen kautta.
Aika ja paikka: Ryhmä kokoontuu 3.10 – 14.11.2019 klo 19.00-21.00. Miessakkien tiloissa Annankatu 16 b 28 Helsinki. Ryhmä kokoontuu 7 kertaa.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen  Ryhmäläiset haastatellaan. Toiminta on maksutonta. Ryhmän ohjaaja Heikki Turunen p. 040-7212992 Lisätietoja myös Ilmo Saneri p. 050-5113361