Valitse sivu

Kantaväestöön kuuluvat tai kotoutuneet vapaaehtoiset miehet toimivat mentoreina työelämään suuntaaville maahanmuuttajamiehille (aktoreille). Mentori ja maahanmuuttaja muodostavat puoli vuotta kestävän prosessin ajaksi työparin, jonka tavoitteena on edesauttaa aktorin työllistymistä ja kotoutumista.

Osallistujille järjestetään 3-4 ryhmätapaamista. Toimintaan osallistuvilta toivotaan vähintään keskiasteen koulutusta, mikä edesauttaa sopivien työparien muodostamista.

Voit hakea aktoriksi, jos koet tarvitsevasi henkilökohtaista tukea suomalaiseen työelämään tai koulutukseen liittyvissä asioissa. Mentorilta toivotaan työkokemusta ja kiinnostusta maahanmuuttajien kanssa tehtävään työhön.

• Syksyn ryhmän haku 26.8.-9.9. 2019.

Hae Aktoriksi (eli työtä tai opiskelupaikkaa hakevaksi) tästä linkistä:

https://tinyurl.com/yyyje5o5

Hae Mentoriksi (eli hakijaa työ- tai opiskelupaikan haussa tukevaksi henkilöksi) tästä linkistä:

https://tinyurl.com/y398gzfw

Mukaan hakevilta toivotaan yliopisto- tai ammatillista tutkintoa. Vuonna 2019 järjestämme kaksi ryhmää Helsingissä ja yhden ryhmän Turussa.

Mentorointi on menetelmä, jonka avulla vahvistetaan ammatillista osaamista ja edistetään hyvinvointia. Vieraasta Veljeksi -hankkeessa työelämämentoroinnilla tarkoitetaan työelämätaitojen ja -valmiuksien parantamiseen tähtäävää mentorointia.

Aktori-mentoripari määrittelee yhteisen työelämään liittyvän tavoitteen, jonka saavuttamiseen tähdätään. Mentori voi olla tukena esimerkiksi työn etsinnässä, CV:n laadinnassa, opiskelumahdollisuuksien kartoittamisessa tai suomalaisen työelämän käytäntöihin ja toimintaan tutustumisessa.

Miessakkien Vieraasta Veljeksi -mentoritoiminta aloitettiin vuonna 2016 ja tähän mennessä sen toiminnassa on ollut mukana satakunta miestä, ja yli 70% mukana olleista on löytänyt työtä tai opiskelupaikan mentorin avulla.

Toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla.

Lisätietoja mentoritoiminnasta:
https://tinyurl.com/y2ndmx9w