Valitse sivu

Miessakit ry:n toiminnanjohtaja Tomi Timperi peräänkuuluttaa blogissaan naisten ja miesten hyväntahtoisuuden arvostamista ja yhteistyön vaalimista.

Suomalaiset naiset ja miehet ovat yhdessä rakentaneet sen yhteiskunnan, jossa elämme. Sukupuoleen perustuvat roolit ovat aikojen ja tapojen myötä muuttuneet. Yhteinen hyvä on kuitenkin aina ollut keskeinen arvo.

Globaalin kansalaisten hyvinvointia mittaavan vertailun mukaan olemme onnistuneet paremmin kuin muut. Naisten ja miesten yhteistyö on ollut menestyksemme avaintekijöitä. Olemme yhdessä luoneet perustan muun muassa sille, että tytöillä ja pojilla on mahdollisuus valita elämänpolkunsa mieltymystensä mukaan.

Juuri nyt elämme kuitenkin aikaa, jossa sukupuolten välinen yhteistyö punnitaan uudella tavalla. Naisten ja miesten paremmuutta ja hyvyyttä suhteessa toisiinsa puntaroidaan laaja-alaisesti ja usein hyvin tunnepitoisesti. Olemme alkaneet arvottamaan toisiamme toista paremmiksi tai tarvitsevimmiksi. Se ei ole hyvyyttä eikä hyväksi.

Meitä tarvitaan yhtä lailla ja hyvinvoivina kaikkialla. Vanhempina, työntekijöinä, päättäjinä. Nainen on näissä konteksteissa arvokas ja ainutlaatuinen, samoin on mies. Kumpiakin tarvitaan ja kummatkin kykenevät yhtä lailla hyvään.

On tärkeätä, että naiset ja miehet ryhtyvät nyt vahvistamaan yhteistyön ja keskinäisen kunnioittamisen elementtejä. Yhteinen hyvä tulee nykyisestä kirkastaa.  On muistettava ja ymmärrettävä, että yhteinen ei toimi, jos jätämme toisia huomiotta. Pahoinvoinnin tai hajottavuuden taustalla on aina jotakin, joka ei lähtökohtaisesti ole pahaa, mutta jonka on sivuuttamisen myötä annettu kasvaa.

Meidän aikuisten tulee yhdessä huolehtia tytöistä ja pojista. Ja voidaksemme huolehtia heistä, meidän tulee huolehtia itsestämme. Meidän tulee arvostaa sitä kaikkea hyvää, mitä naiset ovat, ja sitä kaikkea hyvää, mitä miehet ovat. Jos naisilla tai miehillä on tarvetta tuelle, on sitä tärkeä kuunnella, kuuntelun kautta oppia ja opin kautta antaa.

Koska naisilla ja miehillä on myös sukupuolesta ja kulttuurisista tekijöistä johtuvia erityistarpeita, on katsetta aika ajoin keskitettävä kohdennetusti. Tulevalla syyskaudella haluamme Miessakit ry:n toimesta tuoda esille sitä kaikkea hyvää, mitä suomalainen mies on, mitä hyvää hän on saanut ja saa aikaan.

Tästä enemmän syksymmällä, nyt hyvää kesää!