Valitse sivu

Isätyö -koulutuksessa keskitytään isien/ tulevien isien kanssa tehtävään työhön sekä mieslähtöiseen hyvinvointi osaamiseen ammatillisesta näkökulmasta. Keskeisiä teemoja ovat isätyö sekä isyyteen kasvaminen niin odotus- kuin pikkulapsiaikanakin. Tarkastelemme isyyttä koko isyyden elämänkaari huomioiden. Koulutuksessa käydään läpi Hollolan mallia ja isätyön hyviä käytänteitä, joita on kokeiltu Päijät – Hämeessä.

Isän ja lapsen välisen suhteen merkityksellisyys on tunnettua lapsen kannalta, mutta myös isille itselle tämä suhde tuottaa merkittävää hyvinvointia. Isien mukanaolo heti lapsen syntymässä mahdollistaa kiinteän suhteen isän ja lapsen välille, mikä vaikuttaa myönteisesti myös vanhempien keskinäiseen suhteeseen.

 Koulutuksesta saatavat hyödyt

Koulutus antaa tietoa ja ymmärrystä tämän päivän isyydestä sekä tähän liittyvistä keskeisistä kysymyksistä. Lisäksi koulutus lisää valmiuksia kohdata ja tukea isiä niin odotus- kuin pikkulapsiaikanakin.
Koulutuksen hinta

200 €, Miessakit ry jäsenille 150 € sisältäen kahvit.
Paikka: Aleksanterinkatu 30, 15140 Lahti

Lisätietoja

Timo Tikka, Ilmo Saneri
Isätyöntekijä, Työnohjaaja, Kouluttaja
Isyyden Tueksi -yksikkö

Aleksanterinkatu 30, 15140 Lahti
GSM 050 511 3360 tai 050 511 3361

timo.tikka@miessakit.fi
ilmo.saneri@miessakit.fi

 

OHJELMA

Torstai 9.5.2018

10.00 Tutustuminen, Esittely, päivien tavoitteet

10.30 Isäerityisosaaminen, isyyden historia

12.00 Lounastauko

13.00 Oma lapsuuteni perhe – Kotoa saadut isyyden ja äitiyden mallit

Pienryhmätyöskentely

14.00 Kahvi

14.30 Kokemukset ennen lapsen syntymää

15.30 Päivän arviointia. Etätehtävän anto seuraavaa päivää varten

16.00 Päivä päättyy

Perjantai 10.5.2019

9.00 Edellisen päivän tehtävä. Kokemukset lapsen syntymän jälkeen

12.00 Lounastauko

13.00 Äkillisesti muuttunut isyys

13.30 Isien masennus, Masi- Hanke

14.00 Yhteenveto päivistä ja palautekeskustelu

15.00 Päivä päättyy