Valitse sivu

Toiminnan Miesten Visa Kuusikallio ja Jyri Blomqvist valottavat blogikirjoituksessa ideoita Miessakkien uuden vertaistukipuhelimen takana.

Oikea-aikainen kuulluksi tuleminen voi olla miehelle askel uuteen parempaan elämänvaiheeseen. Tarvitsemme ajoittain toista ihmistä kuuntelemaan huoliamme ja jakamaan ne kanssamme. Ottamaan kokemuksemme todesta. Sparraamaan, peilaamaan ja vahvistamaan ajatuksia, ilman ennakko-oletuksia. Rauhoittelemaan myrskyisää mieltä.

Aina asioiden jakaminen ei ole mahdollista sosiaalisten suhteiden puuttumisen vuoksi. Meille on ominaista nielaista asioita sisällemme. Sosiaalisia suhteita horjuttaa usein kuormittavat tilanteet elämässä kuten ero puolisosta, muutto toiselle paikkakunnalle, työn menettäminen tai terveysongelmat. Yllättävät tai hitaasti kehittyvät elämänmuutokset saattavat lisätä konkreettista yksinäisyyttä tai yksinäisyyden kokemusta.

Kun asian saa pullautettua ulos, aukeaa polku elämässä eteenpäin

Moni mies muistaa elämänhistoriastaan kuulluksi tulemisen hetkiä. Se on hieno tunne, jota usein edeltää huoli ja epätietoisuus. On hyväksi itselleen ottaa riski ja avata asiansa kaverin kanssa. Tähän voi toki liittyä aiempia kokemuksia torjutuksi tulemisesta tai asian vähättelystä.  

Mies saattaa lähtökohtaisesti kokea tuskaa tai häpeää siitä, että asiat eivät mene samoilla raiteilla kuin ennen ja taakka ja kipu on päässyt yllättämään. Häpeä voi liittyä omiin tekemisiin tai tekemättä jättämisiin tai syvältä itsestä kumpuavaan huonouden tunteeseen.

Miesten auttamisen ammattilaiset tuntevat hyvin ilmiön, jota voisi kutsua tulpan aukeamiseksi. Kun kuulija on virittynyt avuntarvitsijan taajuudelle, niin tarina tulee kerrotuksi usein rehellisesti ja avoimesti. Ensimmäinen askel saattaa olla juuri se vaikein otettava, mutta saadun palautteen perusteella se kannattaa.

MIESluuri tarjoaa viikoittain uudenlaisen mahdollisuuden jakaa asioita mies miehelle. Vapaaehtoiset koulutetut vertaismiehet päivystävät tiistai-iltaisin klo 18-22 ja ovat valmiita kuuntelemaan ja tarvittaessa antamaan neuvojakin soittajalle. Tärkeintä päivystyksessä on tarjota keskustelukanava riippumatta miehen asuinpaikasta tai sosiaalisesta tilanteesta.

Neuvot ja vaatimukset pois, kuuntelu riittää!

MIESluurissa päivystävät miehet ovat tavallisia eri-ikäisiä miehiä, jotka haluavat olla avuksi.  He eivät ole ammattilaisia vaan vertaisia. Kuunteleminen, läsnäoleminen ja neuvojen antaminen pyydettäessä ovat keskeisiä puhelun elementtejä. Osa soittajista saattaa olla miettinyt asiaansa pitkäänkin ja haluaa sparrata ajatuksiaan. Osa saattaa olla jo puhunut asiasta muissa yhteyksissä, mutta haluaa vielä keskustella siitä toisen miehen kanssa.

MIESluuriin soittaessa ei ole olemassa yhtä tai oikeaa tapaa tuoda asiaansa esiin. Tärkeintä on lähteä liikkeelle oman itsensä ja hyvinvointinsa asiamiehenä. Sitä tavoitetta myös MIESluurin päivystävä vertaismies mielellään lähtee tukemaan, antamalla tilaisuuden mennä eteenpäin!

#eteenpäin #MIESluuri #ToiminnanMiehet

Kirjoittajat:

Visa Kuusikallio ja Jyri Blomqvist
Toiminnan Miehet | Miessakit ry

Lue lisää: www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/toiminnan_miehet/miesluuri