Valitse sivu

Ilmoittautuminen käynnissä isien keskusteluryhmään.Ryhmään voivat hakeutua isät, jotka kokevat toimintakykynsä olevan kovilla ja oman jaksamisensa ”kortilla”. Ryhmään osallistuminen tukee elämänhallinnan säilyttämistä ja lisää hyvinvointia. Työskentely jäsentää omaa elämäntilannetta, antaa keinoja oman toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä isyyden haasteisiin osallistujien omista lähtökohdista.

 

Ohjattu vertaisryhmä mahdollistaa oman tilanteen käsittelyn ja oman ymmärryksen lisääntymisen masennuksen vaikutuksista isyyteen. Toisten kokemusten kuuleminen ja omien tuntemusten sanoittaminen antaa perspektiiviä omaan isyyteen.

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

044 7511349 / Henri Hyttinen

masi-hanke@miessakit.fi

Ryhmäläiset haastatellaan. Toiminta on maksutonta.

 

Kenelle

Isät, joita masennusoireet koskevat oman tai läheisen kokemuksen kautta.

 

Aika ja paikka

Ryhmä kokoontuu 20.2.-3.4. keskiviikkoisin klo 17.00-19.00, Salhojankatu 42 (2. krs) 33500 Tampere. Tapaamiskertoja on seitsemän.

• ”Koin tärkeäksi saada objektiivista miesnäkökulmaa isänä olemiseen ja kasvattamiseen liittyviin aiheisiin.”

• ”Helpottanut omaa käyttäytymistä lasten kanssa.”

• ”Olen pystynyt tarkastelemaan omaa isyyttäni uudella tavalla ja soveltamaan käytännön arjessa saamiani vinkkejä isänä olemisesta ja itseensä uskomisesta. ”

• ”Parempi ote, ei ahdista niin paljon.”