Valitse sivu

MASI ylläpitää isien toimintakykyä ja edistää heidän hyvinvointiaan perheissä, joissa jommalla kummalla vanhemmista on masennusta tai siihen viittaavaa oireilua.
Ryhmään voivat hakeutua isät, jotka kokevat toimintakykynsä olevan kovilla ja oman jaksamisensa ”kortilla”.

Ryhmään osallistuminen tukee elämänhallinnan säilyttämistä ja lisää hyvinvointia. Työskentely jäsentää omaa elämäntilannetta, antaa keinoja oman elämänhallinnan ylläpitämiseen sekä isyyden haasteisiin osallistujien omista lähtökohdista.

Ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä mahdollistaa oman tilanteen käsittelyn ja oman ymmärryksen lisääntymisen masennuksen vaikutuksista isyyteen. Toisten kokemusten kuuleminen ja omien tuntemusten sanoittaminen antaa perspektiiviä omaan isyyteen.

 

MASI -kokemuksia:

• ”Koin tärkeäksi saada objektiivista miesnäkökulmaa isänä olemiseen ja kasvattamiseen liittyviin aiheisiin.”

• ”Helpottanut omaa käyttäytymistä lasten kanssa.”

• ”Olen pystynyt tarkastelemaan omaa isyyttäni uudella tavalla ja soveltamaan käytännön arjessa saamiani vinkkejä isänä olemisesta ja itseensä uskomisesta. ”

• ”Parempi ote, ei ahdista niin paljon.”

Kenelle:

Isät, joita masennusoireet koskevat oman tai läheisen kokemuksen kautta.

 

Aika ja paikka:

Ryhmä kokoontuu 20.2.-3.4. keskiviikkoisin klo 17.00-19.00, Salhojankatu 42 (2. krs) 33500 Tampere. Tapaamiskertoja on seitsemän.

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

Henri Hyttinen | 044 7511349 | masi-hanke@miessakit.fi

Ryhmäläiset haastatellaan. Toiminta on maksutonta.