Valitse sivu

Miessakit ry:ssä on kehitetty viiden yksilökäynnin ja kymmenen kerran ohjatun vertaisryhmän auttamismalleja.

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala julkaisee tänään Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hankkeen (2016–2018) yksilökäyntimallin Mielenterveystalo.fi-verkkopalvelussa. Opas löytyy osoitteesta www.mielenterveystalo.fi/ammattilaiset kohdasta Hyvän hoidon mallit. Ryhmämalli julkistetaan sivustolla myöhemmin.

Mallit on kehitetty väkivaltaa kokeneita miehiä kohtaavien terveydenhuollon ammattilaisten tueksi. Työskentely alkaa väkivallan tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Alussa keskustellaan myös toimista, joilla pyritään varmistamaan, etteivät mies ja hänen läheisensä enää joutuisi väkivallan kohteeksi.

– Työskentelyn punaisena lankana on tukea miehen omaa toimijuutta ja itsehavainnointia. Näin mies tavoittaa entistä paremmin omia tunteitaan ja toimintamallejaan. Tämä puolestaan näkyy aikaisempaa vahvempana jämäkkyytenä ja kykynä tehdä vaikeitakin ratkaisuja, hankekoordinaattori Tommi Sarlin sanoo.

Hankkeen asiakkaiksi ovat tulleet parisuhteessa fyysisen ja henkisen väkivallan uhriksi joutuneet miehet. Mallissa tarkastellaan erityispiirteitä, jotka on hyvä huomioida miesten kanssa työskenneltäessä.

– Monilla miehillä on kokemus auttavien tahojen ja viranomaisten epäoikeudenmukaisuudesta heitä kohtaan. Miesten huolta ei ole otettu riittävällä vakavuudella. Avun ja tuen hakeminen voi tästä syystä tuntua turhalta. Siksi uskon luominen tasavertaiseen kohteluun ja kohtaamiseen on työskentelyssä tärkeää, hanketyöntekijä Jussi Pekkola sanoo.

Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hankkeessa tarjotaan keskusteluapua, neuvontaa ja ohjattua vertaisryhmätoimintaa väkivaltaa kadulla tai kotona kokeneille miehille. Apu on luottamuksellista ja maksutonta. Lisäksi kerätään tietoa miesten kokemasta väkivallasta. Miessakit ry on hakemassa palvelulle toiminta-avustusta STEA:lta vuoden 2019 alusta.