Valitse sivu

Vuoden isä 2018 Topi Linjama kirjoittaa blogitekstissään siitä, miksi yhteiskunnan sekä taloudellisia että henkisiä resursseja kannattaa varata riittävästi lasten hyvinvointiin.

Talousnobelisti James Heckman selvitti, mihin raha kannattaa sijoittaa, jotta se tuottaisi mahdollisimman hyvin, ja tuli siihen tulokseen, että lapsiin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa lapsiin satsataan, sitä suurempi tuotto saadaan. Kaikkein suurin tuotto saadaan investoimalla lapseen odotusaikana.

Tämän Heckman kuvaa käyränä, joka tunnetaan nimellä Heckman curve. Heckmanin käyrän pitäisi olla jokaisen päättäjän seinällä.

Heckmanin mukaan erityisen tuottavaa on varhaisen tuen varmistaminen lapsille, joiden perheissä on mielenterveys- tai päihdeongelmien kaltaisia kuormittavia tekijöitä. Varhaiskasvatuspalveluihin kohdennetut investoinnit antavat 7-10 % vuosituoton ja ohjelmat 0-5-vuotiaille vähäosaisille lapsille tuottavat jopa 13 %, sanoo Heckman.

Eräässä seminaarissa professori Kristian Wahlbeck esitteli tutkimuksen, jossa annettiin esimerkkejä siitä, paljonko lapsiin sijoitettu euro tuottaa. Euro poikii pitkällä aikavälillä kahdeksan euroa, jos sillä ehkäistään lasten käytöshäiriöitä, 14 euroa, jos sillä ehkäistään koulukiusaamista ja peräti 83 euroa, jos sillä opetetaan mielenterveystaitoja koululaisille.

Kustannustehokkaita ovat myös pienten lasten vanhemmille suunnatut kurssit, joilla opetellaan vuorovaikutusta. Wahlbeck mainitsee muun muassa Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmät, Voimaperheet-toimintamallin, Lapset puheeksi -menetelmän sekä Multidimensionaalisen perheterapian.

Satsaaminen vuorovaikutus- ja tunnetaitoihin on paitsi taloudellisesti järkevää, myös oikein. On oikein tukea tarvitsevia ja auttaa ihmisiä ihmisenä olemisessa.

Meille vanhemmille ja isille Heckmanin ja Wahlbeckin numeroissa on ajateltavaa. Tutkimusten mukaan aivan tavallisen miehen läsnäolo lapsen elämässä auttaa lasta monin tavoin: lapsen itsetunto vahvistuu ja hän saa etumatkaa sosiaalisissa ja kognitiivisissa taidoissa. Isähahmo on jarruvaunu, joka hillitsee nuoren kokeiluja ja vähentää käytöshäiriöitä. Lapsen kanssa jaettu arki on sijoitus, jossa on pelkkiä voittajia.

Lapsen kanssa oleminen tarjoaa tilaisuuksia rohkaista lasta olemaan se, joka hän on, ja tulemaan siksi, joksi hän on tulossa. Se on mahdollisuus sanoa ja osoittaa hänelle: sinä riität, kaikki järjestyy ja ei ole mitään hätää.

Topi Linjama

Isäbloggaaja, freelance-toimittaja, kolumnisti, FM, Vuoden isä 2018
Kuva: FeeLoona / Pixabay