Valitse sivu

Isän ja lapsen välisen suhteen merkityksellisyys on tunnettua lapsen kannalta, mutta myös isille itselle tämä suhde tuottaa merkittävää hyvinvointia. Isien mukanaolo heti lapsen syntymässä mahdollistaa kiinteän suhteen isän ja lapsen välille, mikä vaikuttaa myönteisesti myös vanhempien keskinäiseen suhteeseen.

Isätyö -koulutuksessa keskitytään isien/tulevien isien kanssa tehtävään työhön sekä mieslähtöiseen hyvinvointi osaamiseen ammatillisesta näkökulmasta. Keskeisiä teemoja ovat isätyö sekä isyyteen kasvaminen niin odotus- kuin pikkulapsiaikanakin. Tarkastelemme isyyttä koko isyyden elämänkaari huomioiden. Koulutuksessa käydään läpi Hollolan mallia ja isätyön hyviä käytänteitä, joita on kokeiltu Päijät – Hämeessä.

Koulutuksesta saatavat hyödyt

Koulutus antaa tietoa ja ymmärrystä tämän päivän isyydestä sekä tähän liittyvistä keskeisistä kysymyksistä. Lisäksi koulutus lisää valmiuksia kohdata ja tukea isiä niin odotus- kuin pikku-lapsiaikanakin.

Koulutuksen hinta 200,00€, Miessakit ry jäsenille 150,00€. Sisältäen kahvit.

Paikka:

Aleksanterinkatu 30, 15140 Lahti

Lisätietoja:

Timo Tikka & Ilmo Saneri

Isätyöntekijä, työnohjaaja, kouluttaja

Isyyden Tueksi -yksikkö

Aleksanterinkatu 30, 15140 Lahti

050 511 3360 tai 050 511 3361

timo.tikka@miessakit.fi

ilmo.saneri@miessakit.fi

 

OHJELMA

Torstai 29.11.2018

10.00 Tutustuminen, Esittely, päivien tavoitteet

10.30 Isäerityisosaaminen, isyyden historia

12.00 Lounastauko

13.00 Oma lapsuuteni perhe – Kotoa saadut isyyden ja äitiyden mallit

Pienryhmätyöskentely

14.00 Kahvi

14.30 Kokemukset ennen lapsen syntymää

15.30 Päivän arviointia

Etätehtävän anto seuraavaa päivää varten

16.00 Päivä päättyy

 

Perjantai 30.11.2018

9.00 Edellisen päivän tehtävä

Kokemukset lapsen syntymän jälkeen

12.00 Lounastauko

13.00 Hollolan mallin taustat ja kokemukset

14.00 Yhteenveto päivistä

Palautekeskustelu

15.00 Päivä päättyy