Valitse sivu

Eroryhmässä voi vapaasti kertoa ja jakaa eroon liittyviä kokemuksia ja tuntoja. Toisten miesten vastaavien ja ehkä myös erilaisten kokemusten kuuleminen auttaa oman eroprosessin jäsentämisessä.
Ryhmässä voi myös saada kokemuksen, että ei ole yksin tunteidensa tai vaikeuksiensa kanssa. Eroon liittyy usein myös kriisi, jonka rankkuutta voi verrata elämäntilanteeseen, jossa on menettänyt läheisen ihmisen kuolemalle. Eteenpäin jaksamisessa, vanhasta irti päästämisessä ja menetyksen suremisessa, miesten keskinäinen tuki ja ymmärrys luovat edellytyksiä kriisin läpielämiselle.

Ensimmäinen kerta on varattu tutustumiselle ja kunkin miehen elämäntilanteen kuulemiselle. Sen jälkeen jokaisella kerralla on oma eroon liittyvä aihekokonaisuus.

Keskustelun lisäksi teemme erilaisia toiminnallisia harjoituksia, jotka auttavat oman prosessin hahmottamisessa. Kertojen välillä ohjaaja antaa pieniä kotitehtäviä.

Kukin määrittelee omat tavoitteensa. Sen lisäksi tavoiteltavia asioita voisivat olla:

– Tosiasioiden kohtaaminen ja niiden hyväksyminen
– Tilan antaminen tunteille, kuten surulle tai pettymykselle
– Itsestään välittäminen
– Lapsistaan välittäminen
– Oikeuksistaan huolehtiminen
– Eroon johtaneiden syiden analysointi
– Tukiverkoston luominen
– Hyvinvointia edistävien selviämisstrategioiden löytäminen
– Ex-kumppanista irti päästäminen
– Uudelleen suuntautuminen (sikäli kun erosta on jo pidempi aika)

Ryhmä on tarkoitettu erokriisissä painiskeleville miehille, mutta myös jo pidempään eronneena olleille, jotka kokevat eron jälkimaininkien yhä koettelevan tavalla tai toisella itseään. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Järvenpään perheoikeudellisen yksikön kanssa.

Ryhmän ensimmäinen kokoontuminen on maanantaina 8.10. klo 18.00 – 20.00. Sen jälkeen kokoonnutaan samaan aikaan joka maanantai 10.12. asti.

Ryhmä kokoontuu osoitteessa Mannilantie 4, Järvenpään, Keravan ja Tuusulan perheoikeudellinen yksikkö, Järvenpää.

Ilmoittautuminen syksyn ryhmään on käynnissä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 2.10.2018.

Yhteystiedot:
Eroryhmäohjaaja
Risto Salovaara
040 537 2038
risto.salovaara@miessakit.fi