Valitse sivu

Miessakkien Vieraasta Veljeksi -hanke järjestää mentoritoimintaa suomalaisille vapaaehtoisille ja maahanmuuttajamiehille. Toimintaan osallistuneista 30 maahanmuuttajamiehestä 73 % on saanut työ- tai opiskelupaikan.

Maahanmuuttajamiesten mentorointi kannattaa

Miessakkien Vieraasta Veljeksi -hanke järjestää mentoritoimintaa suomalaisille vapaaehtoisille ja maahanmuuttajamiehille. Toimintaan osallistuneista 30 maahanmuuttajamiehestä 73 % on saanut työ- tai opiskelupaikan.

  • Aktorini kehittyi ammatillisesti ja pääsi sisään suomalaiseen työelämään, toteaa toiminnassa mukana ollut suomalainen vapaaehtoinen.
 

Mukaan hakevista miehistä muodostetaan ryhmä, jonka osallistujat jaetaan ammatillisen osaamisen perusteella työpareihin. Parit määrittelevät yhdessä työelämään liittyvän tavoitteen ja keinot sen saavuttamiseksi. Ryhmätapaamisissa käydään vuoropuhelua, vaihdetaan kokemuksia ja kuullaan työelämään liittyviä asiantuntijapuheenvuoroja.

Maahanmuuttajamiehet saavat toiminnasta henkilökohtaista tukea ja työllistymisessä tärkeitä verkostoja. Suomalaiset vapaaehtoiset saavat toiminnasta kontakteja, kokemuksia ja uusia näkemyksiä suomalaiseen työelämään. Toimintaan osallistuvilta toivotaan yliopisto- tai ammatillista tutkintoa. Seuraava mentoriryhmä perustetaan huhtikuussa 2018.

  • Tunnen ihan hyvältä. Se on ihan hyödyllinen ohjelma. Ja vielä minulla suomalainen ystävä sen kautta, kommentoi toiminnassa mukana ollut maahan muuttanut mies.
 

Maahanmuuttajamiesten työllistymistä ja kaksisuuntaista kotoutumista edistävä Vieraasta Veljeksi -hanke pyörii kolmevuotisella (2016-2018) STEAn avustuksella. Mentoritoiminnan lisäksi järjestetään maahanmuuttajille ja suomalaisille avoimia keskusteluryhmiä ja muita tilaisuuksia. Toiminta keskittyy hankekauden aikana pääkaupunkiseudulle.

Lisätietoa

Heikki Parviainen
hankekoordinaattori
044 751 1338
heikki.parviainen@miessakit.fi