Valitse sivu

Miehet jäävät erotilanteessa usein aivan yksin.  Itse eron kokenut, tehtäväänsä koulutettu vertaistukihenkilö tukee eromiehen jaksamista, kuuntelee ja neuvoo käytännön asioissa. Tarvittaessa tukihenkilö voi olla mukana vanhemmuuteen liittyvissä sopimusneuvotteluissa.

Koulutus sisältää kaksi 6 tunnin jaksoa, jotka pidetään kahtena lauantaina kahden viikon välein.  Koulutus käsittää mm. seuraavia elementtejä: mies ja ero, erotukeminen, tukihenkilötoiminta ja kriisiauttaminen. Oppimismenetelminä ovat luennot, tilanneharjoitukset, ryhmätyöt, itsenäiset tehtävät ja oppimispäiväkirja.

Koulutukseen voi osallistua asuinpaikasta riippumatta ja koulutuksen käyneet toimivat tukihenkilöinä omilla paikkakunnillaan.

Hyödyt osallistujalle

Koulutuksen jälkeen henkilöllä on perusvalmiudet toimia ero-miehen vertaistukijana. Hän ymmärtää ja osaa käsitellä entistä paremmin paitsi tuettavan myös omia tunteitaan (tukihenkilöllä on takanaan oma eroprosessi). Toisen eromiehen auttaminen voi olla itselle erittäin myönteinen kokemus.

Kenelle

Omasta eroprosessistaan tasapainotilan saavuttanut mies, joka on aidosti kiinnostunut vapaaehtoisesta auttamistyöstä. Koulutusryhmän koko on enintään 8. Koulutukseen hakeneet haastatellaan ennen valintaa.

Aika ja paikka

Lauantai 3.3.2018 klo 10.30 – 16.30 Perhetalo Betania, Perämiehenkatu 13, Helsinki ja lauantai 17.3.2018 klo 10.30 – 16.30 Miessakit ry:n toimitilat Annankatu 16 B 28, Helsinki.

Kouluttajat

Kari Vilkko, erotyöntekijä (vastaava kouluttaja). 

Hinta

Koulutus on osallistujille ilmainen.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Kari Vilkko, erotyöntekijä, 044 751 1341, kari.vilkko@miessakit.fi
Ilmoittautuminen viimeistään pe 16.2.2018. Haastattelut sopimuksen mukaan.