Valitse sivu

MASI-hanke ylläpitää isien toimintakykyä ja edistää heidän hyvinvointiaan perheissä, joissa jommallakummalla vanhemmista on masennusta tai siihen viittaavaa oireilua.

Ryhmään voivat hakeutua isät, jotka kokevat toimintakykynsä olevan kovilla ja oman jaksaminensa ”kortilla”. Ryhmään osallistuminen tukee elämänhallinnan säilyttämistä ja lisää hyvinvointia. Työskentely jäsentää omaa elämäntilannetta, antaa keinoja oman elämänhallinnan ylläpitämiseen sekä isyyden haasteisiin osallistujien omista lähtökohdista. Ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä mahdollistaa oman tilanteen käsittelyn ja oman ymmärryksen lisääntymisen masennuksen vaikutuksista isyyteen. Toisten kokemusten kuuleminen ja omien tuntemusten sanoittaminen antavat perspektiiviä omaan isyyteen.

Kenelle:

Isät, joita masennusoireet koskevat oman tai läheisen kokemuksen kautta.

Aika ja paikka:

Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 3.4. ja jatkossa tiistaisin klo 17-19, Salhojankatu 42 (2. krs) 33500 Tampere.
Tapaamiskertoja on yhteensä seitsemän. Ryhmä on luottamuksellinen ja maksuton. Ryhmään ilmoittautuneet haastatellaan.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

Henri Hyttinen, hankekoordinaattori
044 751 1349,
henri.hyttinen@miessakit.fi

Hankkeen kotisivut:

https://www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/masi-hanke