Valitse sivu

Oikeusministeriön asettama työryhmä julkaisi lapsenhuoltolain uudistamista koskevan mietintönsä syksyllä 2017. Lakiin esitetään uusia säännöksiä muun muassa huoltajien velvollisuudesta suojella lasta väkivallalta, vaalia lapselle läheisiä ihmissuhteita ja myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen.

Lakiin ehdotetaan myös lisättäväksi säännökset vuoroasumisesta. Uutta olisi lisäksi se, että lapselle voitaisiin vahvistaa oikeus tavata hänelle erityisen läheistä henkilöä. Lapsen tapaamisoikeutta koskevaan tuomioistuimen päätökseen voitaisiin asettaa uhkasakko.

 

Miessakit ry antoi mietinnöstä lausunnon tänään. Yhdistyksen näkemyksen mukaan työryhmän mietinnössä on käsitelty riittävässä määrin kaikki olennaiset muutostarpeet voimassa olevaan lapsenhuoltolakiin nähden, ja mietinnön henki on hyvä. Työryhmän ehdotus lakiin tehtävistä muutoksista ja tarkennuksista vastaa keskeisiltä osin nyky-yhteiskunnan tarpeita, ja ne ovat asianmukaisesti perusteltuja. Olennaisin ansio mietintökokonaisuudessa on se, että kaikkien eron osallisten hyvinvointia halutaan vaalia, ja että lasten suhde vanhempiin ja muihin olennaisiin läheisiin halutaan turvata. Merkityksellistä on myös se, että vanhemmat voivat edelleen sopimalla päättää käytännössä kaikesta lapsen huoltoon ja tapaamisiin liittyvästä ilman erillisperusteluja valinnalleen.

 

Miessakit ry:n lausunto on luettavissa täältä.

 

Oikeusministeriön työryhmän mietintö on luettavissa täältä.