Valitse sivu

Miessakit ry:ssä on käynnistynyt uusi MASI-hanke, jonka kohderyhmänä ovat työikäiset isät, joiden elämään masennusoireet kuuluvat joko oman tai perheenjäsenen kokemuksen kautta.

MASI koostuu isien auttamisesta ja masennukseen liittyvän tiedon jakamisesta puhelimitse, sähköpostitse sekä henkilökohtaisten tapaamisten avulla. MASIn työntekijät sijoittuvat Tampereelle ja Lahteen. Henkilökohtaisia tapaamisia toteutetaan myös Helsingissä. Hankkeen aikana kerätään kokemusperäistä tietoa masennusoireiden vaikutuksista isyyteen. Hankkeella on STEAn rahoitus vuoden 2020 loppuun.

Työikäisistä suomalaisista noin kuusi prosenttia kärsii masennustiloista vuosittain ja noin joka viides elämänsä aikana. Miehillä masennusta diagnosoidaan naisia vähemmän. Masennuksen keskeisiä oireita ovat surullinen, ärtyinen tai tyhjä mieliala sekä alentunut kyky tuntea mielenkiintoa tai mielihyvää. Edellisten lisäksi erityisesti miehillä esiintyviä masennuspiirteitä voivat olla eristäytyminen, vetäytyminen, lyhytpinnaisuus tai aggressiivisuus. Näitä piirteitä ei yleisesti liitetä masennuksen oireiksi ja siksi miesten kohdalla masennus voi jäädä tunnistamatta.

– Yksilöllinen toimintakyky voi säilyä pitkään hyvällä tasolla, vaikka ihmisen kokemus omasta hyvinvoinnista olisi ristiriidassa arjen vaatimusten kanssa. Ristiriidan pitkittyessä vaikutukset elämänlaatuun ja ihmissuhteisiin korostuvat. Isyyteen liitetyt erilaiset rooliodotukset sekä työn ja perheen yhteensovittaminen voivat aiheuttaa stressiä monelle, kertoo hankekoordinaattori Henri Hyttinen.

MASI on suunnattu niille isille, jotka kokevat toimintakykynsä ja jaksamisensa olevan kovilla. Työskentelyn tavoitteena on asiakkaana olevan isän hyvinvoinnin lisääntyminen, ja näin myös koko muun perheen hyvinvointiin vaikuttaminen. Palvelu on maksuton ja saatavilla suomeksi sekä englanniksi.

Miessakit ry on vuodesta 1995 pitänyt huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Hankkeen kotisivut

Lisätietoja

Henri Hyttinen, Tampere
hankekoordinaattori
044 751 1349
henri-hyttinen@miessakit.fi

Ilmo Saneri, Lahti
hanketyöntekijä, työnohjaaja
050 511 3361
ilmo.saneri@miessakit.fi