Valitse sivu

Tämän vuoden teema on "Nuorissa on tulevaisuus; entä nuorten miesten tulevaisuus?".

Miesten viikolla pohditaan nuorten miesten työhön, opiskeluihin ja ihmissuhteisiin liittyviä kysymyksiä. On selvää, että hyvinvointi rakentuu useista eri osa-alueista. Valtaosa nuorista miehistä voi vähintäänkin kohtuullisen hyvin, silti liian moni kohtaa merkittäviä haasteita yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Yksi keskeisimmistä syrjäytymiselle altistavista tekijöistä on työ- tai opiskelupaikan puuttuminen. Esitämmekin kysymyksen, mitä nuoret miehet tarvitsevat, jotta he kykenevät valitsemaan itselleen hyvän tulevaisuuden?

Voit lukea lisää miesten viikon tapahtumista osoitteesta www.miestenviikko.fi