Valitse sivu

Isän ja lapsen välisen suhteen merkityksellisyys on tunnettua lapsen kannalta, mutta myös isille itselle tämä suhde tuottaa merkittävää hyvinvointia. Isien mukanaolo heti lapsen syntymässä mahdollistaa kiinteän suhteen isän ja lapsen välille, mikä vaikuttaa myönteisesti myös vanhempien keskinäiseen suhteeseen.

Isätyö -koulutuksessa keskitytään isien/tulevien isien kanssa tehtävään työhön sekä mieslähtöiseen hyvinvointiosaamiseen ammatillisesta näkökulmasta. Keskeisiä teemoja ovat isätyö sekä isyyteen kasvaminen niin odotus- kuin pikkulapsiaikanakin. Tarkastelemme isyyttä koko isyyden elämänkaari huomioiden. Koulutuksessa käydään läpi Hollolan mallia ja isätyön hyviä käytänteitä, joita on kokeiltu Päijät – Hämeessä.

Koulutuksesta saatavat hyödyt

Koulutus antaa tietoa ja ymmärrystä tämän päivän isyydestä sekä tähän liittyvistä keskeisistä kysymyksistä. Lisäksi koulutus lisää valmiuksia kohdata ja tukea isiä niin odotus- kuin pikku-lapsiaikanakin.

Koulutuksen hinta 200,00€, Miessakit ry jäsenille 150,00€. Sisältäen kahvit.

Paikka: Annankatu 16 B 28, 00120 Helsinki

Ilmoittautumiset:

Timo Tikka, Ilmo Saneri

Isätyöntekijät, työnohjaajat, kouluttajat

Isyyden Tueksi

Aleksanterinkatu 30, 15140 Lahti

GSM 050 511 3360 tai 050 511 3361

timo.tikka@miessakit.fi

ilmo.saneri@miessakit.fi

OHJELMA

Torstai 26.10.2017

 • 10.00             Tutustuminen, Esittely, päivien tavoitteet
 • 10.30             Isäerityisosaaminen, isyyden historia
 • 12.00             Lounastauko
 • 13.00             Oma lapsuuteni perhe – Kotoa saadut isyyden ja äitiyden mallit,
 •                       pienryhmätyöskentely
 • 14.00             Kahvi
 • 14.30             Kokemukset ennen lapsen syntymää
 • 15.30             Päivän arviointia, etätehtävän anto seuraavaa päivää varten
 • 16.00             Päivä päättyy

Perjantai 27.10.2017

 •  9.00              Edellisen päivän tehtävä, kokemukset lapsen syntymän jälkeen
 • 12.00             Lounastauko
 • 13.00             Hollolan mallin taustat ja kokemukset
 • 14.00             Yhteenveto päivistä, palautekeskustelu
 • 15.00             Päivä päättyy