Valitse sivu

Tilaisuus järjestetään Miessakit ry:n Helsingin toimistossa tiistaina 29.8. kello 9 – 10.30, osoitteessa Annankatu 16 B 28.

Miessakit ry:ssä toimii Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hanke, jossa tarjotaan keskusteluapua, neuvontaa ja ohjattua vertaisryhmätoimintaa väkivaltaa kokeneille miehille.

Aamukahvilla julkistetaan hankeen toteuttama nettikysely Vaiettu väkivalta – Miesten kokema väkivalta sekä mahdollisuus avun hakemiseen ja saamiseen. Hankkeessa kerätään tietoa miesten kokemasta väkivallasta, jonka seurauksista ja väkivaltaa kokeneiden miesten auttamisesta tiedetään vielä suhteellisen vähän. Nyt julkistettava raportti lisää oleellisesti tietoa siitä, miten miehet kokevat väkivallan kohteeksi joutumisen.

Tilaisuus alkaa kello 9 aamiaisella ja jatkuu noin 9.20 kyselyraportin esittelyllä. Käsiteltäviä teemoja ovat miesten kokema väkivalta ilmiönä, auttamisen ja avun hakemisen kysymykset sekä kehittämisehdotukset väkivaltaa kokeneiden miesten auttamiseksi.

Kyselyyn osallistui 235 henkilöä, jotka vastasivat joko avun tarjoajana tai yksityishenkilönä. Tietoja hyödynnetään hankkeen suunnittelussa, miesten auttamisessa ja toiminnan raportoinnissa. Hankkeen työntekijät konsultoivat myös muita alan ammattilaisia.

Tilaisuus järjestetään median edustajille, hyvinvointisektorin ammattilaisille, tutkijoille ja virkamiehille.

Tilaisuudessa ovat paikalla hankkeen työntekijät Tommi Sarlin ja Jussi Pekkola sekä kehittämispäällikkö Peter Peitsalo ja toiminnanjohtaja Tomi Timperi.

Ilmoittautuminen tapahtuu Miessakit ry:n verkkosivujen kautta https://www.miessakit.fi/fi/aamukahvit

Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 21.8. Kolmekymmentä ensimmäistä ilmoittautujaa mahtuu mukaan. Lisätietoa sähköpostitse vakivaltaa.kokeneet.miehet(at)miessakit.fi

 

Ystävällisin terveisin,

Tommi Sarlin
hankekoordinaattori
kognitiivinen lyhytterapeutti
044 751 1344
tommi.sarlin@miessakit.fi

Jussi Pekkola
hanketyöntekijä 
psykiatrinen sairaanhoitaja
044 751 1345
jussi.pekkola@miessakit.fi