Valitse sivu

STEA on julkaissut Suomi 100 -avustusehdotuksen, jossa esitetään rahoitusta Miessakit ry:n Masennusoireisten Perheiden Isien Tuki -hankkeelle. Hankkeen tarkoituksena on tukea isien toimintakykyä ja hyvinvointia perheissä, joissa toisella tai molemmilla vanhemmista on masennusta tai masennustyyppistä oireilua. Hanke tulee kuulumaan osaksi STEA:n Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaa. Hanke ajoittuu vuosille 2017-2020.

Masennus on yksi yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä ja yhteiskunta tarjoaa kattavasti erilaisia tukimuotoja sen hoitoon. Miesten ja erityisesti isien kohdalla masennus saattaa kuitenkin olla hankalasti havaittavissa; lisäksi avun piiriin hakeutuminen on monelle miehelle yhä edelleen vaikeaa. Masennusoireisten Perheiden Isien Tuki -hanke pyrkiikin nostamaan tietoisuuteen tekijöitä, jotka osaltaan vaikuttavat esimerkiksi isien masennuksen syntyyn, sekä madaltamaan miesten kynnystä hakea itselleen tukea tilanteen niin edellyttäessä. Tässä kohtaa myös yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Hankkeessa tullaankin tekemään laajasti yhteistyötä niin kuntasektorin, yhdistysten kuin muidenkin asiantuntijoiden kanssa.

Hankkeeseen palkataan kaksi työntekijää, jotka työskentelevät Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Helsingissä. Keskeisimmät tukimuodot miehille ovat puhelin- ja sähköpostineuvonta, henkilökohtaiset tapaa-

miset sekä ohjatut vertaisryhmät. Hankkeen aikana tullaan myös kouluttamaan vapaaehtoisia tukimiehiä, jotka vastaavat alustavien suunnitelmien mukaan verkkopohjaisesta tukitoiminnasta.

Kun erotyössä vapaaehtoisiamme kutsutaan Eeroiksi ja Eetuiksi, niin olisivatko nämä sitten Maseja?

Hanke tulee olennaisesti vahvistamaan Miessakit ry:n pitkään jatkunutta isätyötä ja tuomaan uudenlaista näkökulmaa isien auttamiseksi. Yhteistyötä tullaan tekemään paitsi yhteistyökumppaniemme, myös nykyisten eri toimintamuotojen välillä. Isätyön, erotyön ja miksei myös väkivaltatyön kysymykset tulevat todennäköisesti monella tapaa näkymään myös tässä hankkeessa. Tiedon keruussa arvioinnin ja seurannan toteutus on keskeistä. Sen avulla voidaan kerätä kokemusperäistä tietoa niin työmme tuloksellisuudesta kuin miesten moninaisista masennusproblematiikkaan liittyvistä kysymyksistä.

Hanke käynnistyy  pian kesälomien jälkeen, joten seuraa Miessakkien tiedotusta pysyäksesi kuulolla uutisista.

Peter Peitsalo

Kehittämis- ja koulutuspäällikkö

Miessakit ry