Valitse sivu

Eronneet isät huomio! Oletteko kokeneet jonkin muotoista huoltokiusaamista? Teillä on nyt mahdollisuus päästä kertomaan kokemuksistanne ja vaikuttamaan asiaan. Emilia Laurila tekee tutkimusta aiheesta Lapin Yliopistossa pro gradu -työnään. Tässä on Emilian kirjoituspyyntö kokonaisuudessaan yhteystietoineen:

Kirjoituspyyntö huoltokiusaamisesta:

Teen Lapin yliopistossa sosiaalityön pro gradu -tutkielmaa eronneiden isien kokemuksista huoltokiusaamisesta. Tutkielman tarkoituksena on selvittää isien kokemuksia huoltokiusaamisesta ja asemastaan huoltoriidoissa. Kerään tutkielmani aineistoksi eronneiden isien vapaamuotoisia kirjoituksia huoltokiusaamiseen ja huoltoriitoihin liittyvistä kokemuksista ja pyydän Sinua kertomaan itsellesi merkityksellisistä asioista. Kaikki näkemykset ja kokemukset ovat arvokkaita.

Huoltokiusaaminen voi olla esimerkiksi lapsesta/lapsista vieraannuttamista, mustamaalaamista esimerkiksi lastensuojelussa, perättömien ilmoitusten tekemistä viranomaisiin, julkista tai vanhempien välistä haukkumista, nimittelyä, vähättelyä yms. Keskeistä on, että Sinulle on muodostunut kokemus huoltokiusaamisesta joko välillisenä lapsen/lasten kautta tapahtuvana tai suorana kiusaamisena. Kokemusten ei tarvitse olla tämänhetkisiä, vaan ne voivat liittyä myös aikaisempaan elämäntilanteeseen.  Tutkielmassani olen kiinnostunut muun muassa seuraavista asioista:

Millaisia kokemuksia sinulla on huoltokiusaamisesta (mm. kiusaamisen muodot, ajallinen kesto)? Tunnistettiinko huoltokiusaaminen tai puututtiinko siihen huoltajuuskiistan aikana? Miten itse pyrit vaikuttamaan kiusaamiseen? Mikä merkitys huoltokiusaamisella on/oli elämässäsi? Millaiseksi koit oman asemasi huoltoriidassa?

Kirjoitukset voi lähettää sähköisesti osoitteeseen elaurila@ulapland.fi. Kirjoitustyyli on vapaamuotoinen, voit käyttää apuna edellä mainittuja kysymyksiä. Kertoisitko kirjoituksesi alkuun taustatietoja itsestäsi, muun muassa ikäsi, parisuhteen keston, lasten lukumäärän ja iät ja huoltokiusaamisen tapahtuma-ajankohdan sekä arvioidun keston. Tutkielmaan osallistuneiden anonymiteetin suojaamiseksi muutan kertomuksissa mahdollisesti esiintyviä ihmisten tai paikkojen nimiä, ja tutkimuksen jälkeen hävitän vastaanotetun materiaalin. Tutkielmassani en paljasta tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden tarkkoja ikiä, tai muita sellaisia tietoja, joista henkilö olisi mahdollista tunnistaa. Tutkielmassani käytän suoria lainauksia kertomuksista. Tutkielmani on narratiivinen tutkimus, eli tutkin kirjoitettua tekstiä, joista etsin kokemusten merkityksiä. Tutkimusaineisto kerätään 5.6.2017 mennessä.

Mikäli haluat lisätietoja tutkielmastani, voit ottaa yhteyttä minuun.

 

Ystävällisin terveisin,

Emilia Laurila

elaurila@ulapland.fi

0400 415 013

Lapin yliopisto”