Valitse sivu

Miessakit ry kerää tietoa miehille kohdennettavasta vertais- ja vapaaehtoistoiminnasta.

Suunniteltaessa ja tuotettaessa miehille kohdennettuja ryhmiä, kursseja tai muuta matalan kynnyksen toimintaa, on tärkeää huomioida eri ihmisten näkemyksiä. Mikäli sinulla on ideoita tai käytännön kokemuksen kautta saatuja näkemyksiä siitä, minkälaista toimintaa miehille tulisi järjestää, kerro siitä meille! Näkemyksiä kaivataan niin miehiltä kuin naisilta, yksityishenkilöiltä ja miehiä työssään kohtaavilta ammattilaisilta.

Saatuja vastauksia hyödynnetään tulevassa miesten vertais- ja vapaaehtoistoimintaan kohdentuvassa hankehakemuksessa sekä Miessakkiopiston suunnittelussa, kehittämisessä ja raportoinnissa.

Kyselyyn voit osallistua tämän linkin kautta.

Lisätietoja kyselystä: koulutus- ja kehittämispäällikkö Peter Peitsalo, etunimi.sukunimi(at)miessakit.fi