Valitse sivu

Mentorointi on perinteisesti mielletty suhteeksi, jossa nuorempi saa itselleen käyttöönsä kokeneemman ihmisen elämänviisaudet. Puhuttaessa hyödyistä, on usein puhuttu mentoroitavana olevasta henkilöstä, ei niinkään mentoreista. Harvemmin nostetaan esille se, mitä mentori saa itselleen panostaessaan aikaansa toiseen ihmiseen.

Mentorointi kehittää myös mentoria

Mentorointi on vapaamuotoista ja matalankynnyksistä vuorovaikutusta mentorin ja mentoroitavan välillä. Arkisuudesta huolimatta, mentorointi mahdollistaa molemminpuolisen oppimisen ja kehittymisen. Mentorin kohdalla kehittymistä tukevat kolme keskeistä tekijää: mentorikoulutus, mentorointiprosessi sekä tapaamiset muiden mentoreiden kanssa. Näiden ohella suuri merkitys on myös sillä, millä tavalla itse kukin pohtii mentorointia ja tähän liittyviä omakohtaisia kysymyksiä.

Mentorikoulutus. Mentorointiin valmistava koulutus lisää ymmärrystä sekä mentoroinnin aihealueesta että tähän liittyvistä omista kokemuksista. Oman työhistorian ja sen merkittävien vaiheiden läpikäynti on keskeistä ammatillisessa kehittymisessä. Myös mentorointia käsittelevään teoriaan perehtyminen tukee monin tavoin ammatillista kasvua.

Mentoriprosessi. Mentorisuhde toiseen ihmiseen on myös väylä omaan kehittymiseen. Ammatillisista tavoitteista ja unelmista keskustelu aktivoi usein myös mentorin oman kehittymisen. Olemalla läsnä toisen ihmisen ammatillisissa kehitystarpeissa, mentori saa myös itselleen kosketuspintaa omaan itseen sekä henkilökohtaisiin kasvun tarpeisiin.

Mentoritapaamiset. Tapaamiset toisten mentorien kanssa sekä kuulumisten vaihtaminen on koettu tarpeelliseksi lisäksi mentorointia. Mentoritoimintaan liittyvien kysymysten pohtiminen vertaisten kanssa on antoisaa niin ammatillisella kuin henkilökohtaisellakin tasolla. Osin vapaamuotoinen yhdessäolo on myös oman hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Omaa konetta on ajoittain hyvä huoltaa, jotta voi tukea muita!

Minustako mentori?

Miessakit ry järjestää vuoden 2017 aikana kahdenlaista mentoritoimintaa, johon haemme toiminnasta kiinnostuneita miehiä. Vieraasta Veljeksi -hankkeen mentoritoiminnassa kantaväestöön kuuluvat tai Suomeen kotoutuneet vapaaehtoiset miehet toimivat mentoreina työelämään suuntaaville maahanmuuttajamiehille. Auta miestä mäessä -hankkeessa mentorointi kohdentuu 18-29-vuotaisiin miehiin, jotka hakevat itselleen työ- tai opiskelupaikkaa. Toimintaan osallistuminen on helppoa, aiempaa kokemusta mentoroinnista ei tarvita.

Mikäli osallistuminen kiinnostaa, löydät alta linkit, joista pääset lukemaan lisää. Huomaathan, että Vieraasta Veljeksi mentorointi on käynnistymässä nyt alkuvuodesta, joten ole pikaisesti yhteydessä projektikoordinaattoriin.

Lue lisää Vieraasta Veljeksi mentoritoiminnasta täältä

Lue lisää ura- ja opiskelumentoroinnista täältä

 

Peter Peitsalo

koulutus- ja kehittämispäällikkö

Miessakit ry / Miestyön Osaamiskeskus