Valitse sivu

Vieraasta Veljeksi – hankekoordinaattori Heikki Parviainen kirjoittaa blogissaan mentoritoiminnasta.

Viime vuonna pakolaiskysymys oli todella iso asia koko Euroopassa. Nyt pakolaisstatuksella maahan tulleista osa on saanut myönteisen turvapaikkapäätöksen ja integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan on heille yhä ajankohtaisempi kysymys. Myös Suomeen aiemmin muuttaneilla miehillä on edelleen kantaväestöä suurempia haasteita työelämään siirtymisessä. Ja työ on tärkeää paitsi toimeentulon, myös laajemmin yhteiskuntaan kuulumisen ja osallistumisen kannalta.

Erityisen haastavaa maahanmuuttajille on päästä koulutustaan vastaavaan työhön. Tähän voivat olla koulutuksen vastaavuus suomalaisten tutkintojen kanssa, kielitaito, suomalaisen työelämän käytäntöjen vieraus tai työelämässä tärkeiden sosiaalisten verkostojen puute. Näissä haasteissa Vieraasta Veljeksi -mentori voi tarjota maahanmuuttajalle apua omalla osaamisellaan ja kokemuksellaan.

Mentoritoiminnassa kantaväestöön kuuluvat tai kotoutuneet vapaaehtoiset miehet toimivat mentoreina työelämään suuntaaville maahanmuuttajamiehille. Mentori ja maahanmuuttaja muodostavat puoli vuotta kestävän prosessin ajaksi työparin, jonka tavoitteena on edesauttaa maahanmuuttajan työllistymistä ja kotoutumista. Osallistujilta toivotaan vähintään keskiasteen koulutusta.

Vapaaehtoiselle mentorille maahanmuuttajien kokemukset tarjoavat uudenlaisen näkökulman suomalaiseen elämänmenoon. Suomeen kotoutuminen on elinikäinen prosessi – myös Suomessa syntyneille.

Hakuun tästä.